Nieuw bij Alzheimercentrum zuidwest Nederland:

In niet-westerse culturen worden geheugenproblemen en dementie vaak niet herkend. Toch komen die problemen ook in deze culturen vaak voor. Daarom opende het Alzheimercentrum zuidwest Nederland onlangs de Geheugenpolikliniek voor migranten. Patiënten en mantelzorgers vinden hier gerichte zorg èn alle begrip.

“Om geheugenklachten goed te kunnen behandelen, moeten we de patiënt zo goed mogelijk begrijpen,” zegt Marleen Harkes, geriater in het Havenziekenhuis. “Bij de migranten patiëntengroep merkte ik de afgelopen jaren dat dit niet altijd lukte. Dat kwam door taalproblemen en cultuurverschillen. Dementie wordt in niet-westerse culturen vaak niet als probleem herkend, er wordt weinig (medische) hulp gevraagd. Geheugenverlies, verwardheid en depressies worden gezien als iets dat bij de ouderdom hoort en waar niets aan te doen is. Dat is jammer, want met deze problemen hoef je niet te blijven rondlopen.”

TOLK EN SPECIALE DEMENTIESCREENING
Daarom opende het Alzheimercentrum zuidwest Nederland, een samenwerking tussen het Havenziekenhuis en het Erasmus MC, onlangs een speciale Geheugenpolikliniek voor migranten. De werkwijze is uniek in de regio, zegt Marleen Harkes: “In twee dagdelen wordt de
patiënt onderzocht door verschillende zorgverleners (zie kader). Hierbij is een tolk aanwezig. Zo kunnen we niet alleen praten met de mantelzorgers, zoals zoon of dochter, maar ook met de patiënt zelf.” Via een ‘cross culturele dementiescreening worden geheugen en het gedrag van de patiënt onderzocht. Dat gebeurt met simpele testjes in gesproken taal van de patiënt; mensen die niet kunnen lezen, kunnen er ook aan meedoen. De patiënt krijgt bovendien een bloedonderzoek lichamelijk onderzoek en een hersenscan. Er kunnen namelijk lichamelijke oorzaken zijn voor
geheugenproblemen. Marleen Harkes: “Zo kunnen we gericht een persoonlijk behandelplan opstellen.”

Geheugenpolikliniek voor migranten

OPLUCHTING VOOR GEZINSLEDEN
Bij de Geheugenpoli voor migranten in het Havenziekenhuis is een maatschappelijk werker aanwezig, die extra aandacht besteedt aan de vaak overbelaste gezinsleden. “Allochtonen zijn dikwijls gewend om als familie zelf problemen op te lossen. Pas als de situatie onhoudbaar is, gaat men naar de dokter. Bij ons kunnen de gezinsleden hun vragen en zorgen uiten. Voor velen is
dat een opluchting.” Het afgelopen half jaar werd al ‘proefgedraaid’ met deze nieuwe Geheugenpolikliniek en de reacties zijn positief. “Wij helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren, voor de allochtone dementiepatiënt èn de mensen die voor hen zorgen.”

Meer weten over de Geheugenpolikliniek voor migranten? Kijk op www.havenziekenhuis.nl/geriatrie, bel (010) 404 38 28 of mail naar geriatrie.poli@havenziekenhuis.nl.

havenziekenhuis-logo

 

 

 


Duidelijkheid na twee dagdelen
In de Geheugenpolikliniek voor migranten van het Alzheimercentrum zuidwest Nederland krijgen patiënten èn mantelzorgers alle aandacht. Geriater Marleen Harkes legt uit.

“Op dagdeel één praat ik, samen met de tolk, uitgebreid met de patiënt; er wordt bloed afgenomen en ik doe samen met de geriatrie verpleegkundige en de fysiotherapeut een lichamelijk onderzoek. De maatschappelijk werker praat met de gezinsleden. De ergotherapeute komt daarna thuis bij de patiënt, om te zien welke problemen de patiënt in de thuissituatie heeft.

Tijdens dagdeel twee doet de neuropsycholoog een crossculturele dementiescreening en wordt een scan van de hersenen gemaakt. Op basis van alle informatie stellen we de diagnose en een persoonlijk behandelplan op. Zo is in twee dagdelen duidelijk wat er aan de hand is en welke hulp mogelijk is. Voor veel mensen is dat een zorg minder: ze staan er niet meer alleen voor.” U kunt terecht op twee locaties: het Havenziekenhuis en het Erasmus MC.