De gemeente Rotterdam zet versneld in om extra woonruimte te creëren voor statushouders. Het Rijk deed eerder een oproep aan alle Nederlandse gemeenten om inspanning te plegen om statushouders die nu nog in asielzoekerscentra (AZC’s) verblijven, versneld aan woonruimte te helpen. De plekken in de AZC’s zijn nu hard nodig voor de opvang van Afghaanse vluchtelingen.

Op dit moment verblijven landelijk 6000 statushouders in asielzoekerscentra die wachten op woonruimte. Wanneer deze statushouders alsnog met spoed woonruimte kunnen krijgen, wordt er ruimte vrijgemaakt binnen de bestaande asielzoekerscentra waar dan vluchtelingen opgevangen kunnen worden.

Wethouder Karremans; ’De situatie in Afghanistan is onveilig en beangstigend. Mensen moeten hals over kop hun thuis achter zich laten. Als gemeente voelen wij mee met hen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door met vereende krachten voor statushouders die nu in AZC’s wachten op woonruimte, versneld woonruimte te creëren. Daarmee zorgen we dat er capaciteit vrijkomt in de AZC’s waar de vluchtelingen het beste opgevangen kunnen worden. Wij willen er alles aan doen om te voorkomen dat de mensen die hebben moeten vluchten in de (nood)crisisopvang komen. ‘

Rotterdam heeft voor 2021 een wettelijke taakstelling om 959 statushouders te huisvesten. Dat betreft een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Op dit moment is 58% van deze nieuwe Rotterdammers al gehuisvest. Begin oktober komt de gemeente met een voorstel op welke wijze en op welke plekken in de stad woonruimte gecreëerd kan worden.

(Ingezonden mededeling Gemeente Rotterdam)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.