De heren Klaus Oordt en Dik Vuik gaven op woensdag 8 april een gastles aan groep 7/8 van de Pierre Bayleschool in Crooswijk over de oorlog en het herdenkingskruis aan de Boezembocht. De leerlingen gingen vervolgens gedichten maken waarvan de beste (stadsdichteres Hester Knibbe zit in de jury) op 4 mei bij het herdenkingskruis aan de Boezembocht wordt voorgedragen door de maker. Hester Knibbe komt vandaag, 21 april naar de Pierre Bayleschool om haar keus te maken.

Kinderen en andere omwonenden in Crooswijk worden nadrukkelijk betrokken en uitgenodigd voor deze herdenking. Er wordt een steen geplaatst (vergelijkbaar met de steen bij de Jan Vermeersingel) met de namen van mensen die er zijn gefusilleerd. Die onthulling vindt kort voor de dodenherdenking op 4 mei plaats. Als het goed verloopt, wil de school het monument mogelijk adopteren, aldus de heren Oordt en Vuik.

Monumenten
In november 1944 werd door het verzet een bomaanslag gepleegd op de spoorbaan rond Rotterdam-Oost. Het Duitse gezag in de stad voerde als represaille op 28 november 1944 op twee plekken executies uit, bij de ‘s Gravenweg en bij de Nieuwe Terbregseweg. In totaal werden tien mannen gefusilleerd, in twee groepen van vijf.

Gedenkkruisen
Op 22 mei 1945 werd het Rotterdamse Comité Oprichting Gedenkteken opgericht. Dit comité heeft identieke kruisen geplaatst op verschillende plekken in de stad waar verzetsmensen zijn omgekomen. Twee van deze verzetskruisen herinneren aan de fusillades bij de ‘s Gravenweg en de Nieuwe Terbregseweg. De monumenten aan de Boezembocht en de Jan Vermeersingel zijn onthuld in 1946.

Klaus Oordt en Dik Vuik

Jan Vermeersingel
Het monument aan de Jan Vermeersingel te Rotterdam is een eenvoudig wit houten kruis, geplaatst op een wit voetstuk. Hierop is een afbeelding van de Nederlandse leeuw aangebracht. Naast het kruis ligt een zwerfkei, waaruit een kwart is weggenomen. Op het ontstane vlakke gedeelte is een tekst te lezen.

Boezembocht
Het tweede monument staat langs de Boezembocht, bij de hoek met de Veilingweg, en bestaat eveneens uit een eenvoudig wit houten kruis. Aan de voet is een plaquette geplaatst. In De Ster van de volgende week wordt terugegekomen op de dodenherdeking op 4 mei waarbij de leerlingen van de Pierre Bayleschool zijn betrokken.