Bewoners in Kralingen ervaren veel overlast door studenten in hun woonwijk. De gemeente gaat met een gerichte aanpak hier een einde aan maken. Verantwoordelijk wethouder Karremans heeft in samenspraak met bewoners, politie en ook studentenverenigingen een aantal afspraken gemaakt om bewoners hun nachtrust weer terug te geven.

Er is in Kralingen in toenemende mate geluidsoverlast uit woningen, openbare dronkenschap, vervuiling en overlast van verkeerd geplaatste fietsen en deelscooters. Bewoners geven aan dat afgelopen jaren, door verkamering van panden, de verhouding tussen het aantal studenten en andere bewoners is scheefgegroeid. De verkamering is inmiddels aan banden gelegd om verdere scheefgroei te voorkomen en de gemeente komt nu met concrete maatregelen om de overlast die er is op korte termijn te stoppen.

Aanpak overlast op straat
Toezicht en Handhaving van de gemeente en de politie gaan extra surveilleren in de wijk. Daarnaast worden horecastewards ingezet (na de huidige milde lockdown) om de studenten aan het eind van de avond en begin van de nacht zonder overlast te veroorzaken, naar huis te ‘begeleiden’.

Rood stoplicht voor notoire overlastpanden
In de straten waar de meeste overlast wordt ervaren zijn bewoners en studenten inmiddels via een brief over de aanpak op de hoogte gebracht. Notoire overlastadressen worden in kaart gebracht. Wethouder Vincent Karremans; ’De panden die met regelmaat zorgen voor overlast kunnen rekenen op onze bijzondere aandacht. We gaan daarbij werken met een zogenaamd stoplichtmodel, waarbij adressen een groene, oranje of rode indicatie kunnen krijgen. In het geval van oranje of rode kleur, nemen wij maatregelen.’

Begin december start een inloopspreekuur waar bewoners twee keer per maand in gesprek kunnen met de gemeente en politie.

Wethouder Vincent Karremans; ‘Studenten en andere bewoners kunnen prima samenleven in Kralingen. Daar ben ik van overtuigd en er zijn ook ontzettend veel voorbeelden van waar het gewoon goed gaat. Maar op dit moment is, zeker in bepaalde straten, de overlast echt veel te groot. Het is een goede zaak dat alle betrokken partijen zich hiervoor inzetten. Dat zal zeker effect gaan hebben.’

(Ingezonden mededeling gemeente Rotterdam)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.