Een goede gezondheid is heel kostbaar; een vaak gehoorde waarheid. Het is belangrijk om – als de gezondheid achterblijft – er alles aan te doen om die te verbeteren. Crooswijk is een wijk waar de cijfers laten zien dat het beter moet en kan. De deelgemeente zet zich extra in om die verbeterslag te maken. Gezondheid is daarom ook onderdeel van het uitvoeringprogramma Crooswijk Werkt.

Portefeuillehouder Paulette Verbist vindt die inspanningen hard nodig: ”De Sociale Index laat al langere tijd zien dat de gezondheid in Crooswijk slechter is dan het Rotterdamse gemiddelde. Toen de score in 2011 verder daalde was het voor het dagelijks bestuur reden voor extra inzet. Die aanpak is overigens geen garantie dat de cijfers verbeteren. Er zijn veel verhuisbewegingen in een wijk als Crooswijk. Mensen die zich een duurder huis kunnen veroorloven trekken vaak weg, omdat zo’n huis nauwelijks te vinden is in de wijk. Omdat Crooswijk een wijk is met – voor velen – betaalbare huurwoningen, hebben de nieuwe bewoners die daarvoor in de plaats komen helaas relatief vaker dan gemiddeld een slechtere gezondheid en een taalachterstand.”

Aanpak Crooswijk
Om Crooswijk te helpen een stap vooruit te zetten is de zogenoemde Alliantie Crooswijk opgezet, een samenwerkingsverband van deelgemeente, gemeente en de woningcorporaties. Deze alliantie heeft het Uitvoeringprogramma Crooswijk Werkt opgesteld met 25 actiepunten op het gebied van wonen, werken, economie, vergroening en gezondheid. Paulette Verbist vertelt: ”In 2030 moet Crooswijk een wijk zijn waar het goed wonen, werken en leven is. Een lange tijd, dat realiseer ik me. Sommige zaken duren lang, zoals de mogelijke komst van een gezondheidscentrum. Met andere zijn we direct begonnen, onder meer door te investeren in sport, gezonde voeding en bewegen.”

Buiten spelen is gezond foto Eric Fecken

Buiten spelen is gezond – Foto: Eric Fecken

Al veel, maar nog niet genoeg
De deelgemeente heeft al veel maatregelen genomen, zowel op het vlak van fysieke als geestelijke gezondheid. De wijkservicepunten in Hoppesteyn en Rubroek spelen hierin een belangrijke rol. Daar kan iedereen terecht voor advies over wonen, zorg, inkomen en welzijn. Paulette Verbist is geïnspireerd door de ontwikkelingen en vertelt verder: “Met de inzet van de beweegcoördinator, het oprichten van buurtsportvereniging FC Zylyn, wijktuintjes, Dock met maatschappelijk werk en cursussen om de zelfredzaamheid te vergroten, TOS met sport- en spelaanbod voor kinderen en jongeren en gezonde lunches op school zijn we op de goede weg, maar we moeten absoluut verder. Heel belangrijk is ook het activeren van mensen die in een sociaal isolement zitten of anderszins buiten de maatschappij staan, bijvoorbeeld doordat zij al langere tijd geen werk hebben. Je merkt aan deze mensen dat sociaal isolement en het ontbreken van dagelijkse activiteiten tot een slechtere gezondheid kan leiden. Wanneer ze actief worden, blijken sommige klachten snel te verdwijnen.

Ook de gemeente Rotterdam investeert in Crooswijk, bijvoorbeeld met het Lekker Fit! Programma om overgewicht bij basisschoolleerlingen te bestrijden. Omdat gebleken is dat Crooswijkse kinderen vaak al op zeer jonge leeftijd overgewicht ontwikkelen is het programma nu uitgebreid met twee peuterspeelzalen.”

Toekomst
De deelgemeente wil een sterk en gezond Crooswijk. Bestuurder Paulette Verbist: ”Belangrijke toekomstige ontwikkelingen waar we ons hard voor maken is een gezondheidscentrum in Crooswijk, de komst van het sociale wijkteam en de terugkeer van de wijkverpleegkundige. Dat is niet op korte termijn te realiseren. Maar ik nodig iedere Crooswijker uit om op de laatste pagina van dit deelgemeentenieuws te kijken voor het aanbod dat er al is. Doe mee en investeer in jezelf!”

KLIK HIER voor het laatste nieuws van de Deelgemeente of DOWNLOAD de PDF met al het nieuws.

Deelgemeente Kralingen Crooswijk