Struisenburg op lijst van wijken met zelfbewoningsplicht?

Door: Amel Bali

KRALINGEN-CROOSWIJK – De inwoners van Kralingen-Crooswijk willen de wijken leefbaar houden. Daarover was men het eens tijdens de vergadering op donderdag 9 december van de gebiedscommissie. De gebiedscommissie wil graag dat de wijk Struisenburg wordt opgenomen in de lijst van wijken waar per januari een zelfbewoningsplicht zal gelden. Om dit voor elkaar te krijgen heeft de gebiedscommissie een ongevraagd advies geformuleerd. De realisatie op termijn van het nieuwe sportcentrum Schuttersveld in combinatie met een gezondheidscentrum is iets wat de gebiedscommissie toejuicht. Dit komt de leefbaarheid in de wijk ten goede. Wel vindt de gebiedscommissie dat er een tijdelijke oplossing voor de gezondheidszorg moet komen.

Struisenburg moet toegevoegd worden aan de lijst met geselecteerde wijken waar vanaf januari aanstaande een zelfbewoningsplicht gaat gelden. Dit is de strekking van het ongevraagde advies van de gebiedscommissie aan de gemeenteraad van Rotterdam. Per 1 januari 2022 kunnen gemeenten restricties opleggen aan de kopers van woningen. Deze zelfbewoningsplicht kan in wijken waar goedkope en middeldure woningen schaars zijn en/of de leefbaarheid onder druk staat, worden ingevoerd. Kralingen-Oost en Kralingen-West maken deel uit van  de 16 geselecteerde wijken waar de zelfbewoningsplicht gaat gelden.  De gebiedscommissie wil dat Struisenburg hier ook aan wordt toegevoegd. Struisenburg is niet zomaar een buurt. Het is mogelijk zelfs de meest verkamerde buurt van Rotterdam! Tot deze conclusie is de gebiedscommissie gekomen naar aanleiding van informatie over het bestaan van ongeveer 2000 studentenkamers in de verschillende grote wooncomplexen in Struisenburg. Naast dit grote aantal kamers in wooncomplexen, is met name in de straten Oostzeedijk, Honingerdijk en Oostmaaslaan veel particulier bezit inmiddels verkamerd. Aan de hand van deze informatie kan men ervanuit gaan dat meer dan 50% van alle bewoners van Struisenburg student is. Via de opkoopbescherming wil de gebiedscommissie de laatste gezinswoningen in de wijk beschermen. De buurt moet leefbaar blijven. Op dit moment maakt Struisenburg  deel uit van het gebied waar de meeste overlast wordt ervaren. De overlast door studenten op straat is zo ernstig dat politie en burgemeester onlangs hebben voorgesteld om het bestaande APV alcoholverbodsgebied in Kralingen-Crooswijk per 1 januari aanstaande uit te breiden met onder andere 8 straten in Struisenburg. Tijdens de afgelopen gebiedscommissievergadering uitte bewonersvereniging STOK haar zorgen uit over het mogelijk ontstaan van een waterbedeffect wanneer de opkoopbescherming voor Kralingen-Oost en Kralingen-West gaat gelden. Dit waterbedeffect was al eerder waarneembaar bij het invoeren van het 0-quotum (betreft studentenkamers) in deze wijken. De gebiedscommissie vindt dat ze het niet aan bewoners kunnen uitleggen dat de straat Oostzeedijk Beneden straks opkoopbescherming geniet, terwijl de Oostzeedijk zelf met een vergelijkbare problematiek buiten dit gebied zou vallen. Gelegen direct naast de Erasmus Universiteit zal Struisenburg maar ook De Esch hier veel druk van gaan ervaren.

Gezondheidscentrum Schuttersveld dichterbij
Sporthal Schuttersveld wordt vervangen door een nieuwe sporthal in combinatie met gezondheidszorg en maatschappelijke ruimtes voor bijvoorbeeld de onlangs besproken jongerenhub. Na verschillende onderzoeken is er een positief besluit genomen en kan er met de volgende fase worden gestart. Namelijk de fase van de herontwikkeling. Dit aanbestedingstraject zal lopen vanaf januari 2022 tot en met het 3e kwartaal 2022. Een belangrijk onderdeel van de herontwikkeling is de realisatie van een (eerstelijns) gezondheidscentrum. Het college is al geruime tijd in gesprek met de Crooswijkse huisartsen, maar er is nog geen besluit genomen over de deelname. Het belangrijkste doel is het behouden van de zorgfunctie van huisartsen in de wijk. Op de plaats van het huidige sportcentrum op het Schuttersveld moet een een multifunctioneel gebouw worden gerealiseerd, met daarin ruimte voor sport, gezondheids- en leefstijlzorg en geschikte woningen voor o.a. senioren. Uit onderzoek is ook gebleken dat er voldoende ruimte is om naast de huisartsenzorg, aanvullende eerstelijnszorg of leefstijlzorg te realiseren in Crooswijk. De gebiedscommissie vindt echter dat deze uitkomst geen oplossing biedt voor de korte termijn. Het nieuwe multifunctionele gebouw zal naar verwachting niet eerder dan in 2026 gerealiseerd worden.

De bewoners en de zorgverleners in Crooswijk kunnen niet wachten tot 2026. De gebiedscommissie adviseert het college om op korte termijn een oplossing te faciliteren die door een aantal zorgverleners is geopperd. Ook bewoners van Crooswijk staan positief tegenover deze oplossing. De oplossing heeft alles te maken met de ontwikkeling van een zorgvoorziening in twee monumentwaardige schoolgebouwen, gelegen op het binnenterrein van het Trapezium in Nieuw Crooswijk, begrensd door de Rusthoflaan, de Paradijslaan, de Couwaelstraat en de Nieuwe Crooswijkseweg. De gebiedscommissie heeft vernomen dat hier gevorderde ideeën over bestaan en dat er contact is met het cluster Stadsontwikkeling. Er is voldoende ruimte voor de vestiging van huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, tandartsen en een laboratorium.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk zal zijn op donderdag 13 januari 2022, aanvang 20.00 uur. Door de coronasituatie kan de vergadering alleen digitaal worden gevolgd. Zie: rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk. De vergaderingen van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk worden ook aangekondigd op Facebook.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.