Het Kinderkamp Kralingen-Crooswijk van Buurtwerk vindt plaats van 21 tot en met 25 juli in Vierhouten op de Veluwe. Zoals de twee voorgaande jaren voeren wij weer actie om de benodigde financiën te verwerven. Naar onze mening zou ieder kind een lekkere vakantie moeten hebben, maar helaas is dat voor veel kinderen niet mogelijk, om diverse redenen. Door de bezuinigingen wordt er sinds 2012 geen subsidie meer verstrekt. Daarom zijn we in dat jaar begonnen met een actie om met elkaar het benodigde geld bijeen te brengen. We hebben in 2012 en 2013 voldoende opgehaald om 50 kinderen een super vakantieweek te bezorgen. Op Facebook zijn de enthousiaste verhalen nog te lezen. Dat herhalen we in 2014. We hebben dit jaar 8.000,- nodig. Doet u mee?

Kinderkamp Kralingen-Crooswijk kunt u op dit moment op veel plaatsen tegenkomen vanwege de collecte die deze week in Kralingen-Crooswijk gehouden wordt. Vanaf zaterdag 24 mei tot en met zaterdag 31 mei hebben wij toestemming om dit te doen. Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, collecteren we uit respect niet. Afgelopen zaterdag en zondag is er al 278,44 opgehaald. Een prachtige start! Natuurlijk hopen we dat we nog veel geld bij elkaar mogen collecteren. We doen ons best.

Doet u mee?
Maar: we missen nog wat enthousiaste mensen die ook twee uurtjes willen staan. Meld u alsjeblieft als u ons even kunt helpen. U hoeft echt niet langs de deuren want we staan bij winkels en festivals. Gewoon leuk om te doen. Er staat verder een vaste bus bij CIGO in Winkelcentrum De Esch en in (Meetingpoint) De Pomp, eveneens in De Esch. Zijn er nog ondernemers die ook op deze wijze willen helpen? Laat het horen, wij brengen de bus graag langs.

Albert Heijn
Waar we erg blij mee zijn is de toestemming om te collecteren voor de deur van Albert Heijn aan de Oudedijk. Er wordt bijna nooit toestemming gegeven wordt ons verteld maar dit lokale doel ondersteunen ze van harte. Geweldig toch! Zo wordt het echt een actie van bewoners en ondernemers in Kralingen-Crooswijk. De reacties tot dusver zijn ook hartverwarmend. ‘Goed doel’, ‘fijn dat u dat doet’, ‘ik hoop dat de kinderen een leuke week hebben’, ‘ga door met uw goede werk!’ Dat is heerlijk om te horen. Veel mensen hebben geen kleingeld bij zich, maar soms komt dan toch nog die 30 cent uit de zak of mensen gaan pinnen en brengen alsnog geld. Wij zijn ook blij met kleine bedragen. Alles helpt.

Kinderkamp KC

Zó hoort het: in Kralingen woonachtige docent Karel Ridderhof stortte afgelopen zaterdag volgaarne zijn bijdrage aan het Kinderkamp Kralingen-Crooswijk in de collectebus van Anita Kornman. Helemaal links met collectebus: Clara van Vliet.

Wat ook mooi is, twee mensen belden, een mevrouw die tijdens het festival ‘Van Smartlap tot Opera’ op de Koeweide in Crooswijk wilde collecteren en een meneer die ons gaat steunen met het aanvragen van fondsen. Zijn ervaring en connecties mogen wij gebruiken. Twee totaal verschillende vormen van ondersteuning, maar beide even welkom.

Flessen
De kinderen zelf zijn zeer actief met het inzamelen van lege flessen. Ze halen ze op en brengen ze weg en u kunt zelf uw flessen inleveren aan het Vredenoordplein 43 bij de Vraagwijzer. De opbrengst is voor het Kinderkamp Kralingen-Crooswijk.

Vrienden
Er zijn inmiddels ook vier vrienden van het Kinderkamp die ieder 25,- stortten en dat volgend jaar ook weer willen doen. Wilt u ook vriend worden voor 25,- per jaar?

Langzamerhand groeit de actie weer uit tot een prachtige samenwerking waar we met zijn allen trots op mogen zijn. We hebben nog een flink bedrag op te halen, maar wij als initiatiefgroep weten zeker dat het helemaal goed komt. Nog 7.372,- te gaan. Wekelijks melden wij de voortgang in De Ster.

Contact
U kunt ons bereiken op ons mailadres: kinderkampkc@gmail.com of telefonisch: Anita Kornman op 06-11886979 of Clara van Vliet op 06-54362001. Tevens kunt u ons volgen op Facebook onder Kinderkamp Kralingen-Crooswijk of via onderstaande link: facebook.com/kinderkamp.kralingencrooswijk

Doneren
Wilt u doneren dan kan dat op nummer: NL59 INGB 065.35.10.462, t.n.v. Stichting Buurtwerk Kralingen-Crooswijk o.v.v. 61132, kinderkamp 2014. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!