Poliklinische zorg in centrum Rotterdam blijft behouden door unieke samenwerking Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad en IJsselland

Het Havenziekenhuis verandert in een poliklinisch centrum onder de naam Havenpolikliniek en houdt op te bestaan als zelfstandig volledig ziekenhuis. Dat is mogelijk door de samenwerking tussen Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis. Alle trajecten voor medezeggenschap en goedkeuring zijn bij alle betrokken ziekenhuizen doorlopen. Alleen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) moeten de plannen nog goedkeuren. De NZa heeft de plannen voor de overheveling van delen van de zorg van het Havenziekenhuis naar het Franciscus Gasthuis & Vlietland en het IJsselland Ziekenhuis inmiddels al goedgekeurd.

Onder de vlaggen van de betrokken vier ziekenhuizen blijven zo de goede poliklinische zorg en de toegang tot vervolgzorg behouden voor het centrum van Rotterdam. En verder blijven de artsen en vaste medewerkers van het Havenziekenhuis verzekerd van werk. Dat is belangrijk met het oog op behoud van werkgelegenheid en het personeelstekort in de zorg. De transitie van de zorg wordt inmiddels voorbereid en start naar verwachting binnenkort, zodat na goedkeuring veilige en zorgvuldige overheveling van patiëntenzorg plaats kan vinden.

Van ambitie naar concreet plan
De betrokken ziekenhuizen hebben in februari de ambitie uitgesproken om zich maximaal in te spannen voor een goede oplossing voor patiënten, artsen en medewerkers. Vervolgens hebben zij hiervoor dit plan ontwikkeld, waarin zij het volste vertrouwen hebben. Dit plan kan – na NZa en ACMgoedkeuring – worden gerealiseerd dankzij een constructieve rol en grote inspanningen van de Raden van Toezicht, medische staven, Cliëntenraden, Ondernemingsraden, zorgverzekeraars, banken en andere relaties van de betrokken ziekenhuizen. De vier ziekenhuizen willen hun krachten bundelen om in het poliklinisch centrum een optimale samenwerking én zorginnovaties te realiseren ten behoeve van de stad en haar inwoners. Daarbij zullen ook de gemeente Rotterdam, verwijzers en andere zorgaanbieders nadrukkelijk worden betrokken.

Poliklinische zorg blijft behouden
In de nieuwe situatie kunnen patiënten in de Havenpolikliniek (op de huidige locaties van het Havenziekenhuis aan het Haringvliet in het centrum van Rotterdam) terecht voor alle huidige poliklinische zorg en specialismen. Ook de specialisatie Tropen- en Infectieziekten en Ouderengeneeskunde gaan op deze locatie verder. Patiënten kunnen bij de Havenpolikliniek vertrouwd en dichtbij terecht voor alle afspraken en onderzoeken die op de polikliniek kunnen worden gedaan. Dat gebeurt door dezelfde artsen en medewerkers als nu. Voor eventuele verdere behandelingen, zoals operaties en opnames, kunnen patiënten terecht in het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis of IJsselland Ziekenhuis.

Overgangsfase
De betrokken ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over de overgangsfase, de nieuwe situatie en de gevolgen daarvan voor patiënten, artsen en medewerkers. Daar worden uiteraard ook patiënten en verwijzers zoals huisartsen over geïnformeerd. De transitie van de zorg is grondig voorbereid en start waarschijnlijk binnen afzienbare tijd.

Waar is straks welke klinische zorg?
Het plan om met meer ziekenhuizen op deze manier samen te werken in een poliklinisch centrum is uniek in Nederland. In de nieuwe situatie ligt de verantwoordelijkheid van de hele zorg (dus ook voor de zorg in de Havenpolikliniek) bij het betreffende partnerziekenhuis. Daarbij zullen artsen en zorgmedewerkers van het Havenziekenhuis mee over gaan naar de betrokken ziekenhuizen. Dat betekent dat patiënten in veel gevallen, zowel in het poliklinisch centrum als in het andere ziekenhuis, vertrouwde gezichten blijven houden. Patiënten die nu bij het Havenziekenhuis in behandeling zijn, krijgen tijdig persoonlijk bericht waar ze wanneer terecht kunnen voor welke afspraak, onderzoek of behandeling.

Voor operaties, ziekenhuisopnames en andere vervolgzorg kunnen patiënten straks terecht bij:

  • Erasmus MC – Dermatologie – Kindergeneeskunde (KinderHaven) – Pijngeneeskunde – Tropen- en Infectieziekten
  • Franciscus Gasthuis & Vlietland – Cardiologie – Keel- Neus- en Oorheelkunde – Longgeneeskunde – Urologie
  • Maasstad Ziekenhuis – Geriatrie – Neurologie
  • IJsselland Ziekenhuis – Chirurgie (inclusief Academisch Darmcentrum en Academisch Borstkankercentrum) – Gynaecologie – Interne Geneeskunde (exclusief Tropen- en Infectieziekten) – Neurochirurgie – Orthopedie – Reumatologie

Klik voor groot!

Medewerkers
Het Havenziekenhuis heeft met de vakbonden in juli een akkoord bereikt over het Sociaal Plan voor de medewerkers. Dat kon dankzij de inspanningen van de betrokken partnerziekenhuizen. Alle medewerkers met een vast dienstverband op 1 februari 2017 hebben een baangarantie. Directe medewerkers volgen in principe de zorg naar het nieuwe ziekenhuis. Voor indirecte medewerkers wordt binnen de partnerziekenhuizen een passende functie gezocht. Een aantal medewerkers blijft bij de Havenpolikliniek werken. De meeste zorgmedewerkers weten inmiddels al waar zij straks gaan werken. Het plan is dus ook belangrijk voor het behoud van werkgelegenheid en het personeelstekort in de zorg.

Levensvatbaar plan
Zoals eerder gemeld, heeft het Havenziekenhuis vanwege de omvang en de financiële situatie geen toekomst als zelfstandig volledig ziekenhuis met klinische bedden en operatiekamers. Na verkenning van verschillende plannen, bleef er één levensvatbaar plan over, de omvorming van het Havenziekenhuis tot een poliklinisch centrum. Met de Havenpolikliniek kan een groot deel van de bestaande poliklinische zorg voor de stad en haar inwoners gehandhaafd blijven op de vertrouwde locatie in het hart van Rotterdam.

 

 

 

(Ingezonden mededeling Havenziekenhuis)

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.