De Vrijwilligerswinkel biedt al anderhalf jaar ouderen en/of hulpbehoevende mensen in Kralingen- Crooswijk de mogelijkheid gebruik te maken van de zogenaamde Boodschappendienst.

De Vrijwilligersmakelaar gaat eerst kennismaken bij de klant en inventariseert de wensen op het gebied van de boodschappen (welke dag / frequentie / tijd heeft de voorkeur?) en de wensen ten aanzien van de inzet van de eventuele vrijwilliger (man of vrouw / wil de klant mee of gaat de vrijwilliger alleen naar de winkel / moet de vrijwilliger de boodschappen wel of niet wegbergen / wel of niet samen nog een kopje koffie drinken?). Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt er op zoek gegaan naar een ‘passende’ vrijwilliger.

Intake
Voordat een vrijwilliger daadwerkelijk aan de slag gaat bij de Boodschappendienst heeft er een intakegesprek plaatsgevonden, zijn de wensen (man of vrouw / wel of niet samen met de klant boodschappen doen / wel of niet willen wegbergen van de boodschappen / met de klant wel of geen kopje koffie drinken) en mogelijkheden (tijd / afstand) geïnventariseerd.vrijwilligerswinkel1709

VOG
Aangezien de vrijwilliger alleen en zelfstandig bij een ‘kwetsbaar’ persoon thuis komt wordt er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd en zodra deze is afgegeven, tekent de vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst, waarna de Vrijwilligersmakelaar de klant en vrijwilliger met elkaar laat kennismaken.

Kosten
Gezien de kosten die er door de Vrijwilligerswinkel gemaakt worden, rekenen we vanaf juli jl. een bedrag voor het gebruikmaken van de Boodschappendienst: eenmalig inschrijfgeld van € 25,- en € 2,50 per week als er wekelijks boodschappen gedaan worden. Klanten die incidenteel gebruik willen maken van de Boodschappendienst betalen, naast het inschrijfgeld, € 4,50 per keer.

Aanmelden?
Zowel de mensen die gebruik willen maken van de Boodschappendienst alsmede de mensen die zich als vrijwilliger aan willen melden, kunnen contact opnemen met de Vrijwilligersmakelaar, Mirjam Hoeksema, op telefoonnummer 010–4414050.

Jlogo vrijwilligerswinkelaffa 13-A – Rotterdam-Kralingen
010 – 4414050
www.vrijwilligerswinkel.nl