Palliatief centrum De Regenboog is een (t)huis voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Vrijwilligers hebben er een belangrijke taak in de zorg voor de bewoners en hun familie.

Er zijn voor iemand die het nodig heeft?

Vrijwilliger
Als vrijwilliger van De Regenboog kun je je talenten inzetten. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Door samen met de beroepskrachten zorg te geven aan de bewoners, door te koken, de tuin bij te houden, of kleine klusjes te doen. Je werkt samen met andere vrijwilligers en beroepskrachten en vormt zo één team. Gastvrijheid een open, ontspannen en huiselijke sfeer vinden wij als team belangrijk. Je kunt op elkaar rekenen.

Voor onze bewoners vinden wij het belangrijk dat je oog hebt voor de eigenheid van mensen. Dat je de bewoner in zijn waarde laat en beseft dat de stervende mens een heel leven achter zich heeft.

Hospice De Regenboog

Basisscholing
Als je als vrijwilliger aan de slag gaat kun je van ons verwachten dat je een basisscholing krijgt om te werken in de palliatieve zorg. Je wordt ondersteund en begeleid door de coördinator van De Regenboog. Je werkt samen in een fijne sfeer. Er worden thema-avonden georganiseerd waar je veel aan hebt tijdens je werk in De Regenboog. Naast een contract ontvang je reiskosten en ben je WA verzekerd.

Meer weten?
Wil je meer weten? Bel gerust met Karin Bakker, coördinator van De Regenboog. Telefonisch bereikbaar op nummer 010-2726423. E-mailen kan natuurlijk ook, naar k.bakker@leliezorggroep.nl.

 

regenboog-logo

Oudedijk 11 3062
AB Rotterdam
Tel. 010-2726423
www.leliezorggroep010.nl/de-regenboog