Hugo

De Ster wordt overal gelezen! In het Wester Paviljoen viste ik een oud nummer (nr. 18; 29-04 jl.) uit de tijdschrifttoren van dit zo sfeervolle etablissement. De columns van Hugo Verbrugh lees ik altijd. Ze intrigeren mij. Hij geeft regelmatig intelligente beschouwingen over velerlei onderwerpen. Hugo lijkt mij een interessante, erudiete man. Tóch wil ik enige kritiek uiten. Het is zeer ongewoon dat een columnist met een zekere regelmaat over zijn ‘eigen geloof’ schrijft. In zijn geval reïncarnatie. In de bewuste column was het weer zover. Hugo citeert dwaze, pathetische nonsens over prinses Juliana en gooit er zélf nog een schepje bovenop. Mijn advies aan deze hooggeleerde columnist: schrijf niet over hobby’s en al helemaal niet over irrationele hersenspinsels.

Met een collegiale schrijversgroet aan Hugo vanuit Delfshaven,

Joris Boddaert