Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk vergaderde in ‘t Huys te Krooswijck

Een volle zaal in ‘t Huys te Krooswijck trok de vergadering van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk op 27 november jl., tenminste voor de pauze. Tientallen mensen uit Crooswijk waren er om te laten zien dat ze het plan voor City Gym of dat voor ‘Eten voor de Buurt’ ondersteunen. Voor dat laatste waren zelfs tekstborden meegebracht, bescheiden maar het hielp.

door Coby Jansen

Bewoonster Fatima kreeg de commissieleden al snel mee voor haar bewonersinitiatief voor sport, specifiek voor vrouwen. Haar pleidooi voor de vrouwen om wie het gaat, ‘zeer bijzondere vrouwen’, en haar verzekering dat deze vrouwen een tegenprestatie voor de subsidie zullen leveren, bij bijvoorbeeld TOS, BuurtLAB, bejaardenhuizen of scholen, trok bijna alle commissieleden over de streep. Behalve de VVD. Mevrouw De Visser- Baicu herinnerde er aan dat in deze commissie eerder tips voor besparingen voor dit plan zijn gegeven. Helaas zag zij daarvan een maand later niks terug. Bovendien vond zij het niet juist om de belastingbetaler voor de kosten van besloten sporten op te laten draaien. De meerderheid van de commissie dacht daar dus anders over en dus gaan Fatima en haar bijzondere vrouwen handen en voeten geven aan dit sportplan. Voor deze activiteit is uiteindelijk 7.000,- euro toegekend, voor 1 jaar, daarna moeten de vrouwen zelf hun broek ophouden.

Eten voor de Buurt
De aanvraag van een groep bewoners uit Crooswijk voor een bijdrage voor het project Eten voor de Buurt, kreeg veel bijval uit de gebiedscommissie toen bleek dat er behalve samen eten nog veel meer wordt georganiseerd of gepland is in het winkelpand aan de Kerkhoflaan. De pleitbezorgers noemden meditatie, jeu de boules op een kunstgrasmat voor de deur, schaken, dammen, taalles, spelletjes etc. Er wordt 2 tot 3 keer per week samen gegeten door 20 tot 30 mensen, met een eigen bijdrage. In de aanvraag zijn vooral de kosten van de exploitatie van het pand opgenomen. D66 raadde de bewoners echter aan om deze kosten te koppelen aan de activiteiten die hier plaatsvinden. Vervolgens bleek de commissie unaniem akkoord en kreeg dit project 7.500,- euro te besteden.

D66 vroeg zich wel af of zo’n activiteit ook in ‘t Huys te Krooswijck kan plaatsvinden, dan heb je minder extra kosten en daar is zo’n pand toch voor? Daar leek geen draagvlak voor, niet bij de commissie, niet bij de bewoners.

Skatebaan
Op de agenda stond verder nog de aanvraag van een groep bewoners om een skatevoorziening voor kinderen aan te leggen in het Kralingse Bos. Het vorige bestuur, de deelgemeente Kral ingen-Crooswi jk, heeft destijds nog positief over dit plan geoordeeld. Toen was het voorstel de skatevoorziening bij het monument voor het popfestival te realiseren (aan de oostzijde van de Kralingse Plas). Vervolgens kwamen daar afwijzende reacties op, zoals van de politie die vindt dat de geplande locatie overlastgevoelig is omdat er geen toezicht is vanuit de omgeving. En het is druk met brommers die veel te hard rijden op het nabije fietspad. Dat wordt gevaarlijk, aldus de politie. En bovendien is deze functie in strijd met de gebiedsindeling en het locatieprofiel van die plek in het bos. Dat zegt dat deze plek bedoeld is voor cultuur en recreatie en daar valt skaten niet onder. Vervolgens is gekeken naar andere locaties en er blijkt nu een plan voor een skatebaan aan de Kralingse Plaslaan te liggen, vlakbij de bruggetjes.

Stoom
Toen de ambtenaren dit nieuwe plan presenteerden, kwam bij de voorzitter van Bewonersorganisatie Kralingen Oost (BKO) de stoom uit de oren, zo zei hij zelf. De BKO heeft immers in een vroeg stadium al meegedacht over het eerste plan en wist niets van de nieuwe locatie. Men bleek haast te hebben met dit plan: in maart 2015 moet de skatevoorziening beschikbaar zijn, zo kregen de ambtenaren als opdracht mee, dus veel tijd voor opnieuw overleggen was er niet. Dat komt nu alsnog, zo werd afgesproken. Doe uw voordeel met ons, aldus de BKO.

Onderscheidingen
Tot slot werd aangekondigd dat er weer ‘gebiedsonderscheidingen’ worden uitgereikt. Het Zonnetje is een aanmoedigingsprijs en de Boezemvriend is een blijk van waardering voor al geleverde inzet van bewoners of organisaties in Kralingen en Crooswijk. Aanmelden op: gebiedkralingencrooswijk@rotterdam.nl.

De eerstvolgende vergadering van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk zal zijn op donderdag 11 december. De locatie is nog niet bekend. Zie ook: www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk