KRALINGEN-CROOSWIJK – Tijdens de gebiedscommissievergadering op 16 januari pleitte bewoonster José Klaassen voor een tussenoplossing, zolang er geen gezondheidscentrum in Crooswijk is. Bewoner Ben Oever greep de mogelijkheid aan om de gebiedscommissie toe te spreken betreft de participatiemogelijkheden van bewoners omtrent het onderwerp oeververbinding.

José Klaasen sprak de gebiedscommissie toe over het gezondheidscentrum in Crooswijk. In september jl. bracht zij de noodzaak van een gezondheidscentrum in Crooswijk ook al ter sprake. Halverwege januari kreeg ze hier een schriftelijke reactie op van projectleider Nico Geurts. Uit de brief komt naar voren dat wethouder Sven de Langen een goede gezondheidszorg en bijpassende ruimte onderstreept. Echter, dit zou niet los kunnen worden gezien van andere maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken in het gebied, zoals de zorg voor voldoende sportvoorzieningen. Klaassen is vooral verbaasd te lezen dat er momenteel een eerste verkenning plaatsvindt, terwijl dit onderwerp al in september is aangekaart. Klaassen vraagt de gebiedscommissie om te bemiddelen richting  Woonstad Rotterdam of de gemeente. Ze wil dat er gekeken wordt of er mogelijkheden zijn om  in de tussenliggende periode, tussen de eerste verkenning en de realisatie van het gezondheidscentrum, naar een tussenoplossing gekeken kan worden. Dit is van belang, opdat het aantal huisartsenpraktijken in Crooswijk gegarandeerd is.

Oeververbinding
Ook het onderwerp oeververbinding kwam ter sprake. De gebiedscommissie kreeg eerder met een brief van wethouder Bokhove het verzoek om advies uit te brengen op twee documenten als onderdeel van het proces om te komen tot de nieuwe oeververbinding tussen De Esch en Feijenoord. De Rotterdamse regio groeit. Deze ontwikkelingen vragen een goed functionerend en robuust mobiliteitssysteem. Zodat de regio Rotterdam goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, de auto en de fiets. Het verkeer is afhankelijk van een aantal oeververbindingen die de gebieden ten noorden en ten zuiden van de Nieuwe Maas met elkaar verbinden. Deze oeververbindingen worden intensief gebruikt en bij de minste verstoring zit alles vast. Uit het vooronderzoek naar de bereikbaarheid van de regio is gebleken dat de onderstaande zes maatregelen het meest bijdragen aan de vijf hoofddoelen. De maatregelen zijn: 1.Een nieuwe brug of een tunnel tussen Kralingen en Feijenoord in Rotterdam voor verschillende vormen van vervoer. 2. Een treinstation Stadionpark. 3.  Een snelle, comfortabele  OV-verbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom. 4. Een snelle, comfortabele  OV-verbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de Maastunnel. 5.  Maatregelen op de A16  Van Brienenoordcorridor en 6. Maatregelen op de Algeracorridor. Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom om mee te denken over de maatregelen. Inmiddels is er een  eerste informatieavond georganiseerd. 4 februari vindt de tweede informatieavond plaats. Er zal ook een e-mailadres beschikbaar worden gesteld, zodat bewoners die niet bij de informatieavond aanwezig kunnen zijn, alsnog de informatie kunnen doorgeven aan de gebiedscommissie. Het participatieproces zal worden begeleidt door de werkgroep oeververbindingen. Ook zal de werkgroep op verschillende plekken in de wijk, waar bewoners bij elkaar komen, folders neerleggen in begrijpelijke taal, zodat bewoners weten wat er gaande is en hoe ze eventueel kunnen participeren in het proces rondom de oeververbinding. Voorzitter Rens van Overdam hoopt dat de gebiedscommissie op deze manier genoeg mogelijkheden biedt aan de bewoners om over dit onderwerp te discussiëren.

Ben van Rooij sprak namens de bewonerskoepel Impact de gebiedscommissie toe. Hij vindt het jammer dat de bewoners de laatste jaren weinig over de oeververbinding hebben gehoord vanuit de gebiedscommissie. Volgens hem hebben bewoners moeite gedaan om hun mening te laten horen, maar krijgen ze hier geen feedback op. Hij vraagt zich af of het dan überhaupt nog wel zin heeft, om als bewoner met een mening te komen. Volgens commissielid Paulette Verbist probeert de gebiedscommissie juist ook bewoners te betrekken in de werkgroepen en zal dit ook leiden tot een betere participatie, zodat er uiteindelijk een goed advies kan worden geformuleerd. Voorzitter Rens van Overdam geeft aan dat de gebiedscommissie ernaar streeft om tot een goed gefundeerd advies te komen, waarin ook de bewoners zich voldoende gehoord voelen.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.