• Verkiezingen gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk 19 maart

Ze is 26 jaar, ambitieus en betrokken bij haar wijk Crooswijk, Esra Atak de lijsttrekker van ‘Crooswijk op z’n best’. “Als bewoner kun je beter inzicht hebben in de prioriteiten van de wijk, daarom wil ik mijn stem laten horen in de gebiedscommissie.”

door Amel Bali

Bij binnenkomst in Clubhuis de Branding heerst er een gezellige sfeer. Er wordt een maaltijd verzorgd voor de ouderen in de buurt. “Mensen kunnen hier voor 2 euro komen eten. Het kost niks als je het vergelijkt met zelf boodschappen doen en koken. Ze zijn dan ook niet alleen”, vertelt Atak. Haar moeder heeft samen met een andere vrijwilligster de maaltijd verzorgd. “Het is goed om voor oudere mensen te zorgen”, zegt haar moeder. Die betrokkenheid is ook bij Atak duidelijk aanwezig. “Als geboren en getogen Crooswijkse heb ik de afgelopen jaren Crooswijk ten onder zien gaan. Er zijn veel problemen in de wijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan armoede en de lage sociale index. Dit heeft mij ertoe gezet om de stap naar de politiek te zetten en mij verkiesbaar te stellen als lijsttrekker voor Crooswijk op z’n best.”

Maatschappelijke inspanning
Haar afstudeerstage deed Atak bij de deelgemeente kralingen-Crooswijk. Zij deed daar onderzoek naar verplichte vrijwilligers (‘maatschappelijke inspanning’ Red.) in de wijk. Na haar stage besloot ze om ook daadwerkelijk iets voor deze mensen te doen. In Buurthuis de Branding gaf zij sollicitatietraining aan die mensen. Atak organiseert samen met andere vrijwilligers sinds jaren maatschappelijke activiteiten in Buurthuis de Branding in Crooswijk. Tevens is zij bestuurslid van Wijkorgaan Crooswijk. “We deden al vrijwilligerswerk voor de buurt en we dachten waarom kunnen we onszelf niet vertegenwoordigen en zo ook inspraak te krijgen in de gemeentepolitiek? Wij zijn ook bewoners van Crooswijk! We doen dit niet alleen voor de buurt, maar ook voor onszelf.

Input
Crooswijk op z’n best wil de participatie in de wijken faciliteren en organiseren. Hiervoor zijn diverse manieren bedacht. “We gaan ervoor zorgen dat de uitvoering van lopende projecten en initiatieven goed zal verlopen.” De partij wil zoveel mogelijk de input van de bewoners gebruiken. Er zullen diverse methoden worden gebruikt zoals referenda en digitale raadplegingen. Verder zal er ook een adviesraad komen.

Esra Atak

Out of the box
Atak werkt momenteel als werkconsulente bij de gemeente Vlaardingen. “Ik werk 36 uur in de week, maar naast m’n werk sta ik klaar voor de bewoners. Ze verwacht dat de verkiezingen positief zullen verlopen voor Crooswijk op z’n best. “Ik denk dat we wel met minimaal 1 zetel in de gebiedsomissie komen. Ook al kom ik alleen in de gebiedscommissie, ik heb zes collega’s die me zullen steunen. Zij zullen ook dagelijks klaarstaan voor de buurt. Op de vraag waarom men 19 maart op haar zou moeten stemmen, antwoordt ze: “Ik denk out of the box, ben jong van geest en handel snel!”