Door: Amel Bali

CROOSWIJK – De uitstraling van de Jonker Fransstraat moet anders, dat is iets waar de gebiedscommissieleden het over eens zijn. Ze zijn dan ook blij dat plannen hiervoor in ontwikkeling zijn. De gemeente Rotterdam ziet het liefst dat de Jonker Fransstraat een verlengde van de Meent wordt qua uitstraling en hiermee een mooie verbinding maakt met het Noordplein. Waar de gebiedscommissieleden wel sceptisch tegenover staan, zijn de RET werkzaamheden die in dezelfde periode gepland zijn, omdat eerder vergelijkbare werkzaamheden tot veel ergernis van omwonenden en ondernemers hebben geleid.

Tijdens de vergadering gaf projectmanager stadsontwikkeling Mathieu van Waterschoot een presentatie over het Programma van Eisen voor de herontwikkeling van de Jonker Fransstraat naar een aantrekkelijke, veilige en groene stadsstraat. De gebiedscommissieleden zijn blij met dit initiatief. Volgens Oktay Ünlü is de Jonker Fransstraat nu een donkere, grauwe straat. De Jonker Fransstraat wordt ook een straat ‘die kansen biedt’ genoemd, als verbinding tussen de binnenstad en het Oude Noorden/Crooswijk. Een straat met zo’n belangrijke functie zou er aantrekkelijker uit moeten zien, daar is iedereen het over eens. Van Waterschoot laat tijdens de presentatie een foto van de Jonker Fransstraat in 1930 zien. Duidelijk is te zien dat de straat destijds levendig en aantrekkelijk was. Momenteel is de Jonker Fransstraat een stenige straat, die gedomineerd wordt door auto- en tramverkeer. De Jonker Fransstraat lijkt momenteel een doorgangsroute te zijn. De straat wordt niet als een plek gezien om lang te verblijven en dat heeft vooral met de uitstraling te maken. De ruimte voor fietsers en voetgangers is beperkt en er is geen groen aanwezig. De Jonker Fransstraat kan verdeeld worden in twee delen, namelijk het zuidelijke deel dat in het verlengde van de Meent ligt en het noordelijk gedeelte. Beide wegdelen hebben een eigen karakter. De beide delen worden van elkaar gescheiden door de Admiraal de Ruyterweg.

Verbeteringen
De Meent wordt als voorbeeld gezien van een aantrekkelijke en veilige stadsstraat. De gemeente zou graag zien dat de dynamiek van de Meent wordt doorgetrokken naar de Jonker Fransstraat, een ambitie die de gemeente al lange tijd heeft. Een belangrijke verbetering zou zijn als het asfalt op de weg vervangen wordt door klinkerbestrating. Dat geeft volgens Van Waterschoot een betere stadsuitstraling. Ook is het voornemen om in het zuidelijk deel van de Jonker Fransstraat de maximum snelheid te verlagen naar 30 km/u. Tevens wordt ernaar gestreefd om meer ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers. Om dit te bewerkstelligen zouden de auto en tram over hetzelfde weggedeelte kunnen rijden. Herbert van Sluys vraagt zich af hoe dit dan precies aangepakt gaat worden, aangezien er ook rekening moet worden gehouden met extra bomen en parkeerplaatsen. Volgens Van Waterschoot zal de beschikbare ruimte niet groter, maar slimmer worden gebruikt. Oana de Visser-Baicu oppert de mogelijkheid voor hangend groen aan de muren, aangezien er niet veel extra bomen geplaatst kunnen worden i.v.m. ruimtegebrek. Van Waterschoot neemt deze optie mee. Een belangrijk punt in de verbetering van deze stadsstraat is het aanpakken van de twee zgn. blackspots, nl. de kruising met de Goudsesingel en de kruising met Admiraal de Ruyterweg. Op deze twee kruisingen hebben meerdere ernstige verkeersongevallen plaatsgevonden. Een betere verlichting en het aanbrengen van camera’s zouden de straat ook veiliger kunnen maken.

Planning
De gesprekken met de buurtbewoners vonden in februari 2020 plaats. Corona zorgde voor vertraging in het proces. In maart 2021 zal het voorlopige ontwerp voor de aanpak van de Jonker Fransstraat gereed zijn. Een visueel ontwerp kan in mei worden verwacht en uiteindelijk in juni zal het definitief ontwerp klaar zijn. Het is de bedoeling dat in november 2021 wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. In september 2022 zal volgens de planning de straat worden opgeleverd. De werkzaamheden van de RET zullen in dezelfde periode plaatsvinden. De Visser-Baicu zegt geen goede ervaringen te hebben met de RET. “De laatste jaren is gebleken dat de werkzaamheden van de RET altijd uitlopen.” Bewoners en belanghebbenden worden van het kastje naar de muur gestuurd. Volgens De Visser-Baicu is er vooral in deze coronatijd extra aandacht nodig voor goede communicatie. “Er moet vanaf het begin duidelijkheid worden verschaft en duidelijk worden met wie en hoe je contact kunt opnemen als er vragen zijn. Hopelijk wordt het een succes en geen mislukking”, zegt ze sceptisch.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk zal zijn op donderdag 18 februari 2021, aanvang 20.00 uur. NB: datum onder voorbehoud. De vergadering kan digitaal worden gevolgd. Zie: rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.