Het Kinderkamp Kralingen-Crooswijk van Buurtwerk vindt plaats van 21 tot en met 25 juli. Zoals de twee voorgaande jaren voeren wij weer actie om de benodigde financiën te verwerven. Naar onze mening zou ieder kind een lekkere vakantie moeten hebben, maar helaas is het een feit dat er veel kinderen zijn die dat niet kunnen, om diverse redenen. Door de bezuinigingen wordt er sinds 2012 geen subsidie meer verstrekt. Daarom zijn we in dat jaar begonnen met een actie om met elkaar het benodigde geld bijeen te brengen. En dat hebben we met elkaar geweldig voor elkaar gekregen! We hebben in 2012 en 2013 met elkaar voldoende opgehaald om 50 kinderen een super vakantieweek te bezorgen. Op Facebook zijn de enthousiaste verhalen nog te lezen. Dat herhalen we in 2014. Doet u mee?

De actie wordt gehouden vanuit Buurtwerk, maar dit burgerinitiatief is zo goed ontwikkeld dat wij als fundraising groep hebben besloten om een eigen stichting op te zetten. De ‘Stichting Super-Actief’. In 2014 nog onder de vleugels van Buurtwerk en vanaf 2015 zelfstandig, maar wel met professionele ondersteuning van Buurtwerk. Zo kunnen wij verder ontwikkelen en blijft het Kinderkamp goed en betrouwbaar. U zult de naam Super-Actief dit jaar steeds samen met Buurtwerk tegenkomen.

Actie 2014
Van ieder jaar leren we, in 2012 zijn de kosten goed bewaakt en in 2013 zijn er nog slimmere aankopen gedaan waardoor we ook dit jaar de begroting weer kunnen bijstellen naar beneden. Er is dit jaar 8.000.- nodig.

De vrijwilligers zijn alweer druk aan de slag. De ene groep met het maken van een leuk programma en de andere groep met het inzamelen van de benodigde financiën. Dit zijn een aantal acties die nu worden ontwikkeld: sponsor een kind, word vriend van het Kinderkamp Kralingen-Crooswijk, flessenbonnen verzamelen bij supermarkten, en een collecte in de week van 19 t/m 25 mei. Een flinke groep vrijwilligers, ouders van kinderen, zult u dan op straat en bij winkels tegenkomen. Helpt u ook twee uurtjes mee?

Naast geld zijn wij ook blij met middelen. Boodschappen, creatief materiaal, knutselmateriaal, buitenspeelmateriaal. Maar denk ook eens aan de mogelijkheid om bijvoorbeeld alleen de entree van het zwembad te betalen of dat u wat buitenspeelgoed doneert. Geld is fijn, maar middelen dus ook! Nu al is vlees voor de barbecue toegezegd door Ben van Dijke, www.benvandijkevlees.nl. Geweldig toch? Bedankt Ben!

Er is voor dit kamp 8.000.- nodig. Sponsort u ook een kind en een begeleider voor 100,-? Of hebt u een bedrijf dat mogelijk iets meer kan sponsoren? Laat het ons weten. Ieder bedrag is welkom, ook met een klein bedrag zijn we super blij. Deze actie kenmerkt zich, net als vorige jaren, door het gezegde ‘vele kleintjes maken één grote’. Wekelijks melden wij de voortgang in De Ster. Ook een geweldige en belangrijke bijdrage aan het Kinderkamp!

Kinderkamp Kralingen-Crooswijk Actie 2014

Contact
U kunt ons bereiken op ons mailadres: kinderkampkc@gmail.com of telefonisch: Anita Kornman op 06-11886979 of Clara van Vliet op 06-54362001. Tevens kunt u ons volgen op Facebook onder Kinderkamp Kralingen-Crooswijk of via onderstaande link: facebook.com/kinderkamp.kralingencrooswijk

Doneren
Wilt u doneren dan kan dat op nummer: NL59 INGB 065.35.10.462, t.n.v. Stichting Buurtwerk Kralingen- Crooswijk o.v.v.61132, kinderkamp 2014.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!