Woensdag 14 mei start DOCK (maatschappelijk werk) de groepscursus ‘Stress (S)kippen’, in De Esch. Locatie: voormalige basisschool De Watertoren, Snelfilterweg 270. Cursusdata: woensdag 14, 21, 28 mei en 4 juni. Tijd: 9.30 tot 11.30 uur. In deze cursus leert u wat de signalen zijn van ongezonde stress en hoe u daarmee om kunt gaan. Ook worden elke week ontspannings- en ademhalingsoefeningen gedaan, vanuit mindfulness. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Wilt u meer informatie? Bel dan 010- 2122323 of mail naar mdkralingencrooswijk@dock.nl

DOCK-medewerkers Daniëlle Blom, schoolmaatschappelijk werker en Buck van Ledden, maatschappelijk werker, lichten het een en ander toe.

Sinds maart 2013 is ‘Stress (S)kippen al aan de gang in het Wijkservicepunt Crooswijk aan het Goudseplein. Het werd dus tijd om ook wat op te zetten in De Esch, vonden ze bij DOCK. Buck: “Stress is de grootste gemene deler. De problemen die mensen hebben vloeien heel vaak daaruit voort”.

Ben je niet gewoon ziek als je ernstige stress hebt en moet je dan niet naar de dokter? Daniëlle: “De huisarts is onze partner. Wij verwijzen door als daar aanleiding toe is”. Buck: “Onze inbreng en meerwaarde zit’m in de zgn. psycho-educatie. Wij doen praktische oefeningen om met stress om te gaan. We zijn laagdrempelig. De mensen blijken niet zo snel naar de GGZ te gaan”.

Een cursus in groepsverband? Daniëlle: “De deelnemers komen erachter dat zij niet de enige zijn die last hebben van stress. Erkenning dus”.

Uit wat voor mensen bestaat zo’n groep? Buck: “Van eind 30 tot 70 jaar, mannen, vrouwen, van alle mogelijke komaf. Dat blijkt wonderwel goed samen te gaan”.

Wordt het probleem met stress opgelost? Buck: “We bespreken gezamenlijk de problematiek. Er is ‘feed back’ binnen de groep. Dat helpt”. En de stress wordt gerelativeerd. Buck: “In het zgn. dankbaarheidsdagboek komen de dingen terecht die wél goed gaan”.

Buck van Ledden en Daniëlle Blom van DOCK

Buck van Ledden en Daniëlle Blom van DOCK

Wordt er wel’s gelachen tijdens de sessies? Daniëlle: “Natuurlijk!”. Als u ’s lekker wilt lachen om iemand die aanstekelijk gek en zenuwachtig is, kijk dan naar Bill Murray, in ‘What about Bob?’ met zijn ‘little steps’.

Wat zijn de ’tools’? Gezamenlijk sommen Daniëlle en Buck er een aantal op: ontspanningsoefeningen, psycho-educatie, ingaan op leefstijl en er worden verhelderende documentaires vertoond, zoals over stress & tijd, stress & voeding en over de cursus mindfulness voor Rotebmede- werkers Ook worden de zgn. stressoren in kaart gebracht. Waar krijg ik stress van? Voorts worden de deelnemers bewust gemaakt van de signalen van hun eigen lichaam. Je krijgt niet van de ene op de andere dag een burn-out. Afstand leren nemen van de klok. Buck: “Er is een klok-tijd en een ziel-tijd”. Één keer raden waar u stress van krijgt.

Dock-Logo