Komkommertijd (1): ‘Onvoltooid leven’: sjibbolet voor de kabinetsformatie

jul 10, 17 Komkommertijd (1): ‘Onvoltooid leven’: sjibbolet voor de kabinetsformatie

Traditiegetrouw vinden in deze tijd van het jaar weinig gebeurtenissen plaats die het verdienen in de media gerapporteerd en becommentarieerd te worden. Dat legitimeert journalisten en commentatoren om hun eigen interesses volgen. Nu lijken de gebeurtenissen in de wereld dit jaar zich weliswaar niet aan de traditie te houden, want er gebeurt overal heel veel, maar ik ga de komende weken toch een eigen interesse volgen. In de kabinetsformatie die nu al sinds enige weken als een sliert non-gebeurtenissen door de media trekt, doet zich namelijk één speciale bijzonderheid voor die speciale aandacht verdient maar in ’t geheel niet krijgt. Dat is het thema ‘voltooid leven’.

Het kwam verschillende malen ter sprake in de berichtgeving over het overleg en de onderhandelingen. Ik kies als beginpunt voor mijn commentaar erop een passage in een column van Tom-Jan Meeus in NRC Handelsblad van 4 juli. Daarin komt ‘voltooid leven’ even aan de orde. In zijn betoog rangschikt Meeus dit thema in de rubriek ‘medisch-ethische thema’s’. Twee dagen later noteerde een briefschrijver in de krant: ‘… In de woordkeus leeft een ernstig misverstand. “Voltooid leven” gaat uitdrukkelijk over mensen die bij volle gezondheid en geheel wilsbekwaam een essentieel zelfbeschikkingsrecht willen kunnen toepassen. Dat heeft niets te maken met geneeskunde en is ook niet een ethisch, maar een algemeen filosofisch thema. Albert Camus stelt het trefzeker in de openingszin van De Mythe van Sisyphus – Essay over het absurde, 1942: “Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux: c’est le suicide”: Er is maar één echt serieus filosofisch probleem. Dat is de zelfmoord’.

Dit terminologische misverstand is alleen het topje van de ijsberg. Hoe moeilijk en ingewikkeld het in werkelijkheid is, illustreer ik aan de zaterdagse column van 8 juli van Rosanne Hertzberger onder de titel ‘Vrome politici aan het roer’. Ik citeer de eerste alinea en voeg nummers toe achter woorden waarop ik commentaar ga geven:

Klik voor groot

‘D66 en ChristenUnie zouden hier toch uit moeten komen? Laat die zelfdoding (1) toch lekker nog een paar jaar sudderen (2), zou je ze toe willen roepen (3). Zet alle medisch-ethische zaken (4) in de koelkast (5), verklaar ze vier jaar tot verboden terrein (6), en zet samen je handtekening onder de besluiten waar je het wél eens over kan worden. … Seculier en vroom (7) die hand in hand over hun schaduw heenstappen (8). ….’

Na deze aftrap volgen 500 woorden waarin mw. Hertzberger haar argumenten toelicht en illustreert aan een indringend en authentiek geëngageerd betoog over ‘het conflict tussen vroom en progressief in Israël’. Het USP (= Unique Selling Point, het punt waar de hele zaak om draait, komt in de slotalinea:

‘De ChristenUnie verdient applaus dat zij, na eerst politiek in het gezicht te zijn gespuugd door D66, bereid zijn om samen te werken en zelfs leiding te geven aan het bestuur van een diep seculier en progressief land. (9) De ChristenUnie toont zich bereid om in een land waar abortus, euthanasie en homohuwelijk een no-brainer zijn, aan het roer te gaan staan, samen met mensen die het allemaal nog niet ver genoeg vinden gaan (10).’

Een NO-BRAINER – had u ooit van dat woord gehoord? Ik niet. Ik heb het opgezocht en heb daar zeer veel aan geleerd. In de reacties onder dit stukje en in de komende weken ga ik er nader op in en werk ik mijn interesse verder uit. Oftewel wordt vervolgd.

Het plaatje bij dit stukje is de omslag van een boekje met foto’s die een gedicht illustreren van Paul Verlaine. Herinneringen zijn net een krijsende vlucht vogels die om ons heen fladderen en zich op ons storten. Zie ook www.kainamedia.nl.

Hugo Verbrugh

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Facebook

1 reactie

 1. Zoals hierboven aangekondigd geef ik hier een eerste vervolg op wat ik hierboven schreef. Ik citeer MET AANVULLINGEN
  ‘D66 en ChristenUnie zouden hier toch uit moeten komen? Laat die zelfdoding …
  (1) … ‘VOLTOOID LEVEN’ IS NU NIET ZELFDODING. ER MOET MINSTENS ÉÉN ANDER MENS, ZELFS EEN BEVOEGDE PROFESSIONAL, IN MEEDOEN
  toch lekker nog een paar jaar sudderen
  (2) … 1) IN DE POLITIEK SUDDERT NOOIT IETS EN 2) DE ESSENTIE VAN ‘VOLTOOD LEVEN’ IS NU JUIST DAT HET INITIATIEF EN DE DAARUIT VOORTKOMENDE ACTIVITEITEN DIE NU ONDER DEZE NAAM DOOR NEDERLAND GAAN, MAKEN DAT HET ENIGE ECHT SERIEUZE FILOSOFISCHE PROBLEEM [ZO TYPEERT ALBERT CAMUS DE ZELFMOORD] NU EEN POLITIEKE PSEUDO-OPLOSSING OPGEDRONGEN DREIGT TE KRIJGEN. DAT IS VERVAT IN HET PROGRAMMA VAN D 66,
  , zou je ze toe willen roepen
  (3). Zet alle medisch-ethische zaken ……HET GAAT JUIST NIET OM GENEESKUNDE EN NIET OM ETHIEK. HOOGSTENS KAN IK ALS EEN SERIEUZE GARP EEN VAIATIE VERZINEN OP DE BEKENDE ONE-LINER ‘HOW MEDICINE SAVED THE LIFE OF ETHICS’ VAN STEPHEN TOULMIN [Perspectives in Biology and Medicine 25 (4):736-750 (1982)] KUNNEN VARIËREN DAT NU ‘MEDICINE’ HET LEVEN VAN DE ‘METAPHYSICS’ GAAT REDDEN: HET ACTUELE COGNITIEVE PARADIGMA LEERT DAT WIJ MET ONS HELE LIJF DENKEN AUBWIB.
  (4) in de koelkast … DAAR GAAT HET PROCES DAB ONGECONTROLEERD LANGZAAM DOOR DUS DAT IS OP Z;N MINST ONPRODUCTIEF EN DISFUNCTIONEEL
  (5), verklaar ze vier jaar tot verboden terrein DAT IS DICTATORIAAL EN ‘PIRE QU’UN CRIME – UNE FAUTE’: DAT IS ERGER DAN EEN MISDAAD, HET IS EEN FOUT, EN ZO WERKT DAT IN NEDERLAND NIET
  (6), en zet samen je handtekening onder de besluiten waar je het wél eens over kan worden. … Seculier en vroom … DAT IS EEN VERKEERDE ANTINOMIE. BETER IS ‘SECULIER EN TRANSCENDENT’…
  (7) die hand in hand … HIER SPREEKT DE PROFEET VAN DE VERVOETBALLISERING VAN DE POLITIEK – HULDIGINGEN VAN FEYENOORD EN AJAX ETC ZIJN VOORTZETTING VAN DE POLITIEK MET ANDERE MIDDELEN
  (8) over hun schaduw heenstappen ‘SCHADUW’ IS EEN MOOIWOORD IN DIT VERBAND. ‘DUBBELANGER’ IS EEN MOOI SYNONIEM. EDENK DE WIJZE ROMEINSE SPREUK ‘SENATORES OMNES BONI VIR, SENATUS OMNIS MALA BESTIA’. VRIJ VERTAALD: AL DIE POLITICI ZIJN OP ZICH ZELF GOED MENSEN, MAAR SAMEN VORMEN ZE EEN KWAADAARDIG GEDROCHT.
  ….
  (9) ’‘De ChristenUnie verdient applaus dat zij, na eerst politiek in het gezicht te zijn gespuugd door D66, bereid zijn om samen te werken en zelfs leiding te geven aan het bestuur van een diep seculier en progressief land. HIER STAAT DE IDENTITEIT VAN NEDERLAND TER DISCUSSIE – HEEL BELANGRIJK; DE KOOPMAN EN DE DOMINEE, EN DE UITSPRAAK VAN KONINGIN MAXIMA 24 SEPTEEMBER 2007 AND AL THAT …
  (10) De ChristenUnie toont zich bereid om in een land waar abortus, euthanasie en homohuwelijk een no-brainer zijn, aan het roer te gaan staan, samen met mensen die het allemaal nog niet ver genoeg vinden gaan DE UITDRUKKING ‘NO-BRAINER’ MIJ ONBEKEND WAS. IK WEET MENSELIJKERWIJS GESPROKEN ZELFS ZEKER DAT IK HET WOORD NOOIT IN DE KRANT GELEZEN HEB.
  CONSULTATIE VAN WOORDENBOEKEN LEVERDE IN EERSTE INSTANTIE OP: SOMETHING, ESPECIALLY A CHOICE OR DECISION, THAT IS SO OBVIOUS OR EASY AS TO REQUIRE LITTLE OR NO THOUGHT, EN SOMETHING THAT REQUIRES LITTLE MENTAL EFFORT OR INTELLIGENCE TO PERFORM OR UNDERSTAND. THE TERM IS OFTEN APPLIED TO DECISIONS WHICH ARE STRAIGHTFORWARD OR SOMETIMES TO PEOPLE WHO APPEAR TO LACK INTELLIGENCE. VERDER ZOEKEND VOND IK OOK ‘SOMETHING THAT IS ABSURDLY SIMPLE OR EASY AND REQUIRES LITTLE THOUGHT’.

  METEEN AANSLUITEND MOET IK KWIJT (1) DAT HET BEGRIP ‘NO-BRAINER’ [VOOR ZOVER HET WOORD OOK ALS EEN BEGRIP KAN WORDEN OPGEVAT] SLORDIG OMSCHREVEN EN ‘RAFELIG’ IS, (2) DAT DE DRIE VOORBEELDEN DIE MW. HERTZBERGER NOEMT OP WEL HOOGST VERSCHILLENDE GRONDEN ALS ‘NO-BRAINERS’ KUNNEN WORDEN GETYPEERD (LOS VAN HET FEIT DAT MEN ENERZIJDS MET KRACHTIGE ARGUMENTEN VAN ELK VAN DE DRIE VOORBEELDEN KAN STELLEN DAT ZE ALLERMINST ‘NO-BRAINERS’ ZIJN, TERWIJL ANDERZIJDS VELEN INZAKE ELK VAN DE DRIE VOORBEELDEN ENTHOUSIAST ZULLEN INSTEMMEN MET DE STELLING DAT ZE DAT WÈL ZIJN), EN (3) DAT ‘VOLTOOID LEVEN ‘ IN ELK GEVAL VOOR MIJ HET TEGENDEEL VAN EEN ‘NO-BRAINER’ IS. WELISWAAR NOEMT MW HERTZBERGER DIT ONDERWERP NIET EXPLICIET, MAAR OP GROND VAN DE CONTEXT EN DE STREKKING VAN HAAR BETOOG LIJKT MIJ EVIDENT DAT ZIJ OOK DAT ALS EEN ‘NO-BRAINER’ BESCHOUWT.

  DAT LIJKT ME – NEE IS – MÉÉR DAN GENOEG VOOR ÉÉN KEER.
  WORDT OPNIEUW VERVOLGD

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *