Met het project Bewegen naar Werk kunnen sportverenigingen bewoners met een bijstandsuitkering helpen de stap naar betaald of vrijwilligerswerk te maken. Dit project biedt langdurig werklozen de mogelijkheid letterlijk in beweging te komen. Binnenkort start Bewegen naar Werk in Kralingen-Crooswijk.

Sinds het najaar van 2013 kent Rotterdam Bewegen naar Werk. Hieraan kunnen langdurig werklozen via een sport- en beweegprogramma bij aangesloten sportverenigingen belangrijke stappen zetten om weer actief mee te doen aan de maatschappij.  Het programma van Bewegen naar Werk duurt een halfjaar en bestaat uit twee keer per week sporten onder leiding van een sporttrainer, rekening houdend met de (on)mogelijkheden van de individuele deelnemers. Een lifecoach begeleidt de deelnemers individueel op het gebied van hun persoonlijke ontwikkeling.

Vrijwilligerswinkel
Deelgemeente Kralingen-Crooswijk heeft de Vrijwilligerswinkel de opdracht gegeven om mensen met een uitkering te begeleiden naar vrijwilligerswerk of een betaalde baan. Portefeuillehouder Paulette Verbist: “Al sinds 2011 boekt de Vrijwilligerswinkel goede resultaten. Dit sportprogramma is voor de Vrijwilligerswinkel een aanvullend middel om werkzoekenden te activeren en hen een groter sociaal netwerk op te laten bouwen.”
De Vrijwilligerswinkel heeft een scheiding gemaakt in drie categorieën kandidaten: kandidaten die klaar zijn voor betaald werk, maar een zetje nodig hebben; kandidaten die vrijwilligerswerk aan kunnen maar voor betaald werk nog een ontwikkeling door moeten maken en kandidaten voor wie vrijwilligerswerk door verschillende belemmeringen nog niet haalbaar is. Gerichte aanpak dus.

Convenant Bewegen naar Werk 3 maart 2014 - 1

V.l.n.r. portefeuillehouder Paulette Verbist, Koos Remmel van Rotterdam Sport Support en Hanneke Grootenboer van de Vrijwilligerswinkel.

Convenant
Rotterdam Sportsupport organiseerde op 3 maart een bijeenkomst in Kralingen-Crooswijk om nog meer sportverenigingen te interesseren voor dit programma. Tijdens deze avond ondertekenden de deelgemeente, Vrijwilligerswinkel en Rotterdam Sportsupport een convenant om de samenwerking te bekrachtigen.
Meer informatie: www.rotterdamsportsupport.nl/bewegennaarwerk

KLIK HIER voor het laatste nieuws van de Deelgemeente of DOWNLOAD de PDF met al het nieuws.

Deelgemeente Kralingen Crooswijk