Als er nieuwe woningen in het Noordelijk Niertje gebouwd worden, moet er een betere oplossing voor het verkeer in de wijk komen. Dat vindt de VVD Rotterdam. Deze wijk in Kralingen Oost heeft nu al veel problemen met de doorstroming van het verkeer en het parkeren in de wijk. Daarom wil de VVD dat het nieuw te bouwen deel van de wijk een directe wegaansluiting op de Kralingse Zoom krijgt, zodat de auto’s niet door de smalle straten van de rest van de wijk hoeven.

Een andere oplossing kan zijn om in plaats van 58 woningen te bouwen op de groenstrook, 15 vrije kavels in te richten. VVD-burgerraadslid Jan-Willem Verheij: “Het gebied kent al een hoge verkeers- en parkeerdruk. De huidige plannen zullen die problemen alleen maar erger maken. De VVD is voor bouwen op deze locatie maar dan met vrije kavels.  Hierdoor komen er huizen die goed in de wijk passen en de verkeersdrukte blijft zo binnen de normen”.

De wethouder kon geen overtuigende uitleg geven tijdens de commissievergadering Bouwen, Wonen en Buitenruimte waarom het nieuwe bestemmingsplan goed gaat functioneren. Vele insprekers uit Kralingen bevestigden de visie van de VVD dat er nu al te veel verkeer is rond dit gebied en dat de nieuwe wijk een extra ontsluitingsweg nodig heeft. “De wethouder weigert te luisteren naar omwonenden en het bestemmingsplan aan te passen. De plannen voor het Noordelijk Niertje moeten en kunnen veel beter”, aldus Verheij.

Via VVD Rotterdam