De Seniorenraad Kralingen-Crooswijk doet met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 een dringend beroep op de besturen van alle plaatselijke politieke partijen om de gemeentelijke dienstverlening aan de bewoners toegankelijker te maken. Hieronder de brief aan de politieke partijen:

Geacht bestuur,

De tijd van het opstellen van de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is aangebroken. De Seniorenraad Kralingen -Crooswijk wil met het oog daarop  het volgende onder uw aandacht brengen:

De decentrale en directe dienstverlening aan de bewoners van onze wijk en van meerdere wijken in Rotterdam is met het sluiten van Stadskantoren vrijwel volledig ten onder gegaan. Kralingen-Crooswijk is een gebied met ca. 52.000 inwoners. Iedere gemeente in Nederland van die grootte heeft een gemeentehuis, dan wel stadskantoor, waar de bewoners voor administratieve zaken terecht kunnen: aanvragen van een paspoort, van een I.D. kaart, van een rijbewijs, schuldhulpverlening, enz.

Het huidige College van B&W beroept zich dan wel op de Vraagwijzers, op Wijkteams en op de Huizen van de wijk, en ook af en toe op meldpunten, maar dit alles wordt o.i. volkomen onsamenhangend en verspreid over verschillende locaties aan de bewoners aangeboden. De oorspronkelijke opzet van een ruimte waar een prettige ontvangst is ingericht, waar dienstverlening wordt verleend en waar informatie wordt verstrekt is volstrekt verzand.

Zaterdag 6 mei 2017. Voorzitter Seniorenraad Kralingen-Crooswijk Jan van der Schans opent samen met bewoonster eerste ‘Beweegtuin’ bij zorgcentrum Hoppesteyn.

In dit digitale tijdperk worden de bewoners almaar naar hun computer verwezen. Echter heel veel bewoners hebben geen computer en heel veel bewoners kunnen de vaak ingewikkelde digitale formulieren en vragen op die manier niet invullen. Het nieuwe gemeentebestuur zou de dienstverlening andersom moeten benaderen: de ambtenaren staan ter beschikking van bewoners die dat rechtstreekse contact wensen;  zij verwerken voor die bewoners de informatie ter plekke in (digitale) bestanden, die voor de gevraagde dienstverlening kennelijk noodzakelijk zijn. Dat gebeurt op een makkelijk bereikbare locatie, bij voorbeeld in een Huis van de Wijk of in een ander goed toegankelijk openbaar gebouw. De betreffende ambtenaren hebben daardoor geen dure eigen kantoorlocatie meer nodig met kasten en laden met mappen enz. Hun laptop is hun belangrijkste ‘gereedschap’. Daarop kan alle informatie en dienstverlening keurig worden geregeld. De ruimte moet makkelijk te vinden zijn en toegankelijk voor iedereen; er is een aangename wachtruimte en er kunnen eventueel ook anderen hun diensten aanbieden. De bewoners van Kralingen-Crooswijk hoeven dan niet meer naar bv. Delfshaven voor een parkeervergunning, een paspoort, enz. Zo is het nu nota bene!

Zaterdag 6 mei 2017. Opening eerste Beweegtuin bij zorgcentrum Hoppesteyn. Bestuurslid Seniorenraad Ella ter Kuile (links) kan het met losse handen.

Als zo’n ruimte er eenmaal is, dan kunnen B&W en de Gemeenteraad ook nog kiezen voor een bredere opzet dan de paspoorten en rijbewijzen. Het zou volgens ons ook goed zijn om het spreekuur van de politie daar te doen, of het loket van een lokale bank, misschien zelfs commerciële diensten, zoals van een diëtiste, een zorgleverancier, een woningcorporatie, etc. Bewoners hebben zó een Huis van de Wijk, dat zij als hun huis zullen gaan ervaren.

De Seniorenraad Kralingen-Crooswijk doet een dringend beroep op uw partij om in uw verkiezingsprogramma voor de komende periode een veel toegankelijker dienstverlening op te nemen. Dat zal niet alleen toegejuicht worden door veel ouderen, maar zal zeker ook bijdragen aan goede en directe contacten tussen en met de bevolkingsgroepen van Rotterdam.

De Seniorenraad is te allen tijde bereid om dit punt nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Namens de Seniorenraad Kralingen-Crooswijk, seniorenraad-kc.nl/srkc

 

 

 

 

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)
[wysija_form id=”1″]