• Verkiezingen Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk 19 maart

Al op jonge leeftijd was hij politiek actief. Op zijn zestiende sloot hij zich aan bij de JOVD (onafhankelijke politieke jongerenorganisatie). Hij was er secretaris en voorzitter. Nu, 22 jaar later, is hij lijsttrekker voor de VVD Kralingen- Crooswijk. Rens van Overdam (1966) kiest bewust voor de lokale politiek. “Als lokale politicus sta je dichtbij de burger en gaat het erom met elkaar een zo prettig mogelijke leefomgeving te creëren. In de landelijke politiek gaat het om heel andere zaken. Zaken die veel verder van jezelf verwijderd liggen.”

door Joëlle Stapelkamp

Eigenlijk heeft het faciliteren en ondersteunen van mensen altijd al als een rode draad door het leven van de Rens gelopen. Hij studeerde voor registeraccountant en behaalde zijn master in managementconsultancy. Rens heeft een eigen organisatieadviesbureau en probeert door middel van coaching organisaties verder te helpen in de ontwikkeling van hun lerend vermogen door de samenwerking binnen organisaties te verbeteren. Nu, met zijn lijsttrekkerschap, wordt deze rode draad voortgezet en kan hij zijn vaardigheden inzetten voor de gebiedscommissies.

Fractievoorzitter
Ondanks dat Rens al op jonge leeftijd lid werd van een politieke organisatie, is zijn politieke carrière eigenlijk pas zes jaar geleden echt begonnen. “Van mijn 21ste tot mijn 42ste had ik het veel te druk met studie en werk.” Toen alles een beetje op zijn plek viel – huisje, boompje, beestje – kreeg Rens de behoefte zich maatschappelijk nuttig te maken. Via Antoinette Laan, de Rotterdamse wethouder van Sport&Recreatie/ Kunst&Cultuur, is Rens uiteindelijk lid geworden van de VVD. “Ik leerde Antoinette kennen via mijn vrouw en kinderen, die de kinderen van Antoinette kenden. Ik wilde actief participeren in het politieke systeem, iets betekenen voor mijn leefomgeving. En wil je meedraaien in dat systeem, moet je lid zijn van een politieke partij, in mijn geval een liberale partij. Dus vandaar dat ik mijzelf vijf jaar geleden kandidaat heb gesteld om deelraadslid te worden.” De VVD haalde echter niet het benodigde aantal zetels, waardoor Rens zijn plek in de deelraad aan zich voorbij moest laten gaan. Hij werd burgerraadslid, maar twee maanden na aanvang van de nieuwe raadsperiode werd hij wegens omstandigheden alsnog geïnstalleerd als deelraadslid. Een jaar later nam hij zelfs het fractievoorzitterschap van Pieter Jan Esselbrugge over.

VVD-er Rens van Overdam: ‘Mooie fiets hè? Heb ik aangeschaft bij de HEMA!’

VVD-er Rens van Overdam: ‘Mooie fiets hè? Heb ik aangeschaft bij de HEMA!’

Uitdaging
De VVD is een partij met een liberale visie. De verantwoordelijkheid moet bij de burger liggen. “Met de nieuwe bestuursvorm, de gebiedscommissies, krijgen de bewoners hun verantwoordelijkheid terug. Zij krijgen een veel actievere rol dan zij hebben gehad, wat leidt tot meer betrokkenheid en binding met de wijk.” De grootste uitdaging ligt volgens Rens in de wisselwerking tussen bewoners en gebiedscommissies en stedelijke diensten. “De bewoners krijgen een belangrijke vinger in de pap als het gaat om de keuze voor producten en diensten. Veel hangt af van de samenwerking tussen de leden van de gebiedscommissies en de bewoners. Maar ook van de samenwerking tussen verschillende bewonersgroepen en -organisaties. Zij moeten samenwerken in plaats van ieder voor zich.” Toch valt of staat het hele systeem volgens de VVDlijsttrekker met name met de cultuuromslag bij de stedelijke diensten. “Als zij niet bereid zijn zich aan te passen dan wel compromissen te sluiten, voelt de burger zich niet serieus genomen, zal zij niet meer willen participeren en zal het systeem falen.”

Rens heeft echter vertrouwen in een goede afloop. “In het begin zullen er zeker nog dingen fout gaan, maar als er duidelijke kaders worden gesteld, waaraan zaken getoetst kunnen worden, moet het goedkomen. Als ik terugkijk op de afgelopen vier jaar, naar de respectvolle manier waarop wij als deelraadsleden met elkaar zijn omgegaan en de belangen van bewoners voorop hebben gesteld, weet ik zeker dat het met de gebiedscommissies ook wel goed komt.