Trots ontvingen Ellen van der Hout, directeur en Mark Terwiel, adjuct-directeur van de Arentschool maandagochtend 25 oktober wethouder (onderwijs, Cultuur en Toerisme) Said Kasmi in hun spiksplinternieuwe schoolgebouw aan de Jaffahof in Kralingen-West, voor de officiële ingebruikstelling. Trots omdat er plaats is voor veel meer leerlingen dan tevoren, omdat de school energieneutraal is, omdat de inrichting  met zgn. leerpleinen in lijn is met de veranderende wijze van lesgeven, nl. afwisselend klassikaal en individueel, vanwege het groen-blauwe schoolplein rondom het schoolgebouw dat aansluit op het eveneens groen-blauwe Berkelplein en tenslotte, omdat er een doorgang is gemaakt van het schoolplein van de Arentschool naar het Berkelplein.

Op 15 april jl. ging de eerste paal de grond in voor het nieuwe schoolgebouw en de bouwer hield zich nagenoeg aan zijn woord. Voor de start van het schooljaar 2021-2022 zou alles klaar zijn. Het werd een paar dagen later. Op donderdag 2 september gingen de leerlingen voor ’t eerst naar hun nieuwe school. De bouw in sneltreinvaart was mogelijk door ‘prefab’. Het nieuwe gebouw bestaat onder meer uit modules van staal en beton die naast en bovenop elkaar kunnen worden gezet. HODES Huisvesting tekende voor de uitvoering en architect Sander ter Harmsel van LKSVDD Architecten voor het ontwerp.

1883
Bestuurder van Rotterdamse scholenkoepel Kind en Onderwijs, Rolf van den Berg herinnerde eraan dat de allereerste Arentschool 1n 1883 werd gesticht en veronderstelde dat de heer P.E. Arent, de naamgever, ongetwijfels tevreden zou rondkijken in het nieuwe gebouw.

Een deel van de centrale hal kan gebruikt worden als speel- en gymzaal. Voor de grotere kinderen is de gymzaal in de nabije omgeving.

Waterberging
Schoolpleinen zijn tegenwwordig niet meer alleen van steen. Dat de Arentschool een ‘groen-blauw’ schoolplein heeft, wil zeggen dat er natuurlijk elementen zijn toegevoegd en er ondergronds een waterberging is. Gezien het veranderende klimaat, vaker hevige regenval, een hele nuttige voorziening, ook voor de buurt.

Foto’s in hoge resolutie hier

 

Albeda
Op de leerpleinen zijn de onderwijsassistenten actief. Dat zijn studenten van het Albeda College. Zij zorgen ervoor dat de leerlingen individuele aandacht krijgen. Ze leggen wat in de klas is behandeld door de leerkracht nog een keer uit, als dat nodig is.

De Arentschool is er niet alleen voor taal en rekenen. Dans, muziek, kunst, wetenschap en techniek behoren tot het curriculum (leerplan) en de Arentschool is een Excelsior School. Dat is een activiteit van de Excelsior Foundation.  Zie: excelsiorfoundation.nl/project/excelsior-schools

Energieneutraal
De nieuwe Arentschool energieneutraal? Adviseur Roy Hendriks noemt het ‘BENG’, bijna energie neutraal gebouw. De energie wordt opgewekt met heel veel zonnepanelen op het dak. Warmte (’s winters) en koude (’s zomers) worden mede geproduceerd met behulp van een zgn. wamtepomp die is aangesloten op een WKO, Warmte Koude Opslag, ondergronds.Vanzelfsprekend is het schoolgebouw afdoende geïsoleerd. Volgens Roy Hendriks is een warmtepomp al efficiënt als het water dat omhoog wordt gepompt een temperatuur heeft van 10 à 15 graden Celsius. Het schoolgebouw is voorzien vloerverwarming en voldoet aan de eisen van ‘Frisse Scholen Klasse B’ voor binnenmilieu en ventilatie. Voorts overal ledverlichting. Kortom, de Arentschool kan voorlopig jaren mee.

Nelie en Sam
Sam (groep 1-2A, 4jr.) en Nelie (groep 8, 11 jaar) mochten maandag 25 oktober het lint gezamenlijk doorknippen, ten teken dat de spikspinternieuwe Arentschool in Kralingen-West nu echt in gebruik is genomen. Wethouder Said Kasmi zag erop toe dat het goed verliep.

Saadia
Behalve de genoemden verder nog te zien op de foto’s behalve de leerlingen, Saadia Assim, ouderconsulent en onderwijsassistent (in zwarte bloemetjesjurk) en wijkagent van Kralingen-West, Nicole van Hartingsveldt en moeder van minstens één Arentschoolkind Fatiha.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.