De afgelopen jaren zijn er in de Avenue Concordia om verschillende redenen een aantal bomen gekapt, waardoor de structuur in de bomenrij verloren is gegaan. Het is altijd de intentie geweest om deze structuur weer te herstellen en op maandag 18 november plaatste Jock Geselschap de eerste boom ter hoogte van de Lusthofstraat. Er worden 12 nieuwe bomen geplant in de Avenue Concordia.

jock-geselschap