In Kralingen West, Kralingen Oost, Struisenburg wordt geen vergunning verstrekt voor nieuwe kamerbewoning

Door: Amel Bali

KRALINGEN-CROOSWIJK – Afgelopen donderdag 24 juni passeerden diverse onderwerpen de revue tijdens de  gebiedscommissievergadering. Zo  werd het ontwerp van de buitenruimte rondom metrostation Voorschoterlaan gepresenteerd. Ook het onderwerp kamerverhuur kwam ter sprake. Er zijn namelijk door de gemeente Rotterdam een aantal nieuwe regels vastgesteld die ook invloed hebben op Kralingen-Crooswijk. Tenslotte gaf de gebiedscommissie het ongevraagde advies om te handhaven bij overschrijding van de maximumsnelheid op de Maasboulevard en Abram van Rijckevorselweg.

Tijdens de gebiedscommissievergadering gaf projectleider Mathieu van Waterschoot een toelichting op het ontwerp van de verbetering van de buitenruimte rondom het metrostation Voorschoterlaan en Vredehofplaats. De gemeente is vanaf november actief bezig met het project. Van Waterschoot noemt de Voorschoterlaan een van de mooiste lanen van Kralingen. Het is alleen jammer dat het wanordelijk oogt. Dit komt vooral door de vele fietsen die her en der geparkeerd worden. Er zit geen systeem in het parkeren. Naast een wanordelijk beeld levert het ook onhandige situaties op, waarbij de ingang van de metro nauwelijks bereikbaar is. In 2015 trokken bewoners rondom het metrostation aan de bel. Ze wilden verbetering van de buitenruimte zien. Naast de vele fietsen die geparkeerd staan levert ook de kiosk geen fraai  beeld op. “Ook de verlichting moet meegenomen worden in de verbetering van de buitenruimte. De slechte verlichting zorgt namelijk momenteel voor gevaarlijk situaties”, voegt voorzitter Rens van Overdam toe. De bewoners willen de middenberm weer terug, die momenteel wordt ingenomen door de vele fietsen. Van Waterschoot geeft aan dat er geen fietsen meer geparkeerd zullen worden op de middenberm, omdat de fietsen naar het trottoir worden gebracht. Hiervoor worden 12 parkeerplaatsen opgeheven. Voor commissielid Van Duijn klinkt dit allemaal te mooi om waar te zijn. Hij vraagt zich af hoe de wildgroei van het fietsparkeren zal worden gehandhaafd, aangezien een fiets geen kenteken heeft. Van Waterschoot geeft aan dat de huidige onaantrekkelijke kiosk  verplaatst zal worden. Commissielid Deborah Fernald drukt de gebiedscommissie en Van Waterschoot op het hart om vooral de belangen van de ondernemer van de kiosk in het oog te houden. Van Waterschoot stelt haar gerust. De gemeente is er volgens hem niet op uit om ondernemers te  benadelen.

Voortgang woonoverlast studenten aanpak
De voortgang aanpak woonoverlast door studenten werd tijden de gebiedscommissievergadering door strategisch adviseur Erik-Jan Kleingeld ter sprake gebracht. In de gemeenteraad zijn een aantal nieuwe regels kamerverhuur vastgesteld  per 1 juli die ook invloed hebben op Kralingen-Crooswijk:

Voortaan zal er voor kamerverhuur een vergunning nodig zijn bij 3 huurders of meer.

Voor alle woningen die op 30 juni 2021 bewoond worden door 3 personen, de eigenaar een vergunning voor kamerbewoning kan krijgen. Deze regeling loopt tot september 2022.

Daarnaast zal het mogelijk zijn om een vergunning voor kamerbewoning aan te vragen voor kamerbewoning door studenten die aantoonbaar voor 1 januari 2020 al bestond (en sindsdien onafgebroken heeft bestaan) Deze regeling loopt tot september 2022.

Tot september 2022 worden er in Rotterdam geen vergunningen verstrekt voor nieuwe situaties van kamerverhuur.

Een vergunning wordt alleen afgegeven voor kamerverhuur aan studenten.

Aan de Mathenesserweg en in de wijken Middelland, Nieuwe Westen, Kralingen West, Kralingen Oost, Struisenburg wordt geen vergunning verstrekt voor nieuwe kamerbewoning.

Deze gebieden zijn door de gemeenteraad aangewezen als nulquotumgebied. In nulquotumgebieden worden geen nieuwe vergunningen afgegeven. Buiten deze gebieden worden alleen nieuwe vergunningen afgegeven voor woningen die meer dan 50 meter afstand hebben tot woningen waar al een vergunning is afgegeven.

Met dit besluit zet de gemeente zich in voor leefbare wijken, wordt er een balans in de woningvoorraad gebracht en worden misstanden tegengegaan.

Handhaving bij overschrijding maximumsnelheid
De gebiedscommissie gaf het ongevraagde advies om te handhaven bij het overschrijden van de maximum snelheid op de Maasboulevard en de Abram van Rijckevorselweg. De afgelopen vier jaren heeft de gebiedscommissie drie maal eerder aan het stadsbestuur gevraagd om concrete stappen te nemen om de snelheid op de Maasboulevard en Abram van Rijckevorselweg tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Uit metingen blijkt dat 60 procent van het verkeer zich niet aan de maximumsnelheid houdt, maar er ver overheen gaat, tot soms wel 150 km per uur. Volgens commissielid Marco Bouman gaat het om een kleine hardnekkige groep automobilisten, die met snelle auto’s zoals Mercedes AMG, de Maasboulevard en de Abram van Rijckevorselweg in de nachtelijke uren als racecircuit gebruikt. Naast geluidsoverlast zorgt dit gedrag volgens Bouman voor gevaarlijke situaties. Met de handhaving wordt bedoeld mobiel verkeerstoezicht en staandehouding in de avond en nacht, zodat de wegmisbruikers sneller gepakt kunnen worden. Commissielid Fernald reageert verbaasd op het relaas van Bouman. Volgens haar gaat het juist om wegmisbruikers overdag van middelbare leeftijd en niet zozeer om jonge wegmisbruikers in de nachtelijke uren. Haar opmerking leidde tot een discussie tussen haar en Bouman. Bouman vindt dat Fernald zelf in de nacht een kijkje moet komen nemen om dit te ervaren. Het ongevraagd advies werd vastgesteld, Fernald stemde als enige tegen het advies.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.