Tijdens de goed bezochte ‘nieuwjaarsborrel’, van de Bewonersvereniging Kralingen Oost (BKO, www.kralingen-oost.nl) in de recreatiezaal van Verpleeghuis Pniël in Kralingen, op donderdagavond 8 januari, werd bekendgemaakt wie de BKO Prijsvraag (gepubliceerd in De Ster van 7 oktober jl.) had gewonnen.

Uit de 7 correcte inzendingen werd de winnaar getrokken door John Verkerke, beheerder (stadsbeheer) van het Kralingse Bos. Tevoren had hij een zeer interessante voordracht verzorgd over ‘wat groeit en bloeit en ons steeds weer boeit’ in het Kralingse Bos. De winnaar: de heer N. Sacré. De winkelier in ruste van de voormalige kantoorboekhandel Sacré aan de Oudedijk, ging samen met zijn zoon Michel op de foto. Die mocht zo lang even de hete bitterballen vasthouden. De heer Sacré werd verblijd met het prachtboek van Tinus en Bep de Does, ‘Rotterdam Kralingen in de 20e eeuw’. De prijsvraag, 24 architectonische details in Kralingen lokaliseren, bleek bar moeilijk.

Nieuwjaarsborrel BKO

In totaal werden 7 complete en correcte oplossingen ingeleverd door: Anja Tuitel, Willem en Monique de Jong, Margot Nieuwstraten, mevr. E.M. Van Vollenhoven, mevr. G. Verhoeve, Pauline en Richard Wortelboer en natuurlijk de heer N. Sacré. Gefeliciteerd!