Impressie van het interieur van de vernieuwde Centrale Bibliotheek (afbeelding: Proloog).

Het winnende schetsontwerp voor de te vernieuwen Centrale Bibliotheek in Rotterdam is bekend. Het ontwerp van het gebouw is gemaakt door Powerhouse Company, Atelier Oslo en Lundhagem. Het landschapsontwerp is van DELVA landschapsarchitecten, Buro Happold is verantwoordelijk voor het installatie-advies en constructie en ISIS Bouwadvies verzorgt het kostenmanagement. Gezamenlijk werken de partners het schetsontwerp verder uit tot een voorlopig en later tot een definitief ontwerp. Het consortium geleid door het Rotterdamse Powerhouse Company mag zich vanaf vandaag het nieuwe ontwerpteam noemen van het iconische gebouw aan de Hoogstraat. Dit team is door de beoordelingscommissie als beste verkozen uit vijf kandidaten.

De beoordelingscommissie is van mening dat het winnende team de beste balans heeft gevonden tussen het behoud van de waarde van het gebouw en het transformeren ervan tot een uitnodigende bibliotheek voor nu en in de toekomst. De ontwerpen zijn beoordeeld op de onderdelen gebouw, inrichting, buitenruimte en het plan van aanpak voor het verdere ontwerpproces.

Directeur-bestuurder van Bibliotheek Rotterdam, Theo Kemperman: “Het ontwerpteam onder leiding van Powerhouse Company zorgt ervoor dat de vernieuwde Centrale Bibliotheek weer de toonaangevende plek wordt die het bij de opening in 1983 ook was. In het hart van de stad, als de verbinder in dat grote netwerk van partijen die samen Rotterdam sterker maken. Een cadeau van de stad aan de stad!“

De weg naar een definitief ontwerp
Het architectenteam, dat ruime internationale ervaring heeft met de bouw van bibliotheken, werkt vanaf nu het schetsontwerp uit tot een voorlopig ontwerp. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de bibliotheek, de gemeente en overige belanghebbenden. Het schetsontwerp voor de buitenruimte vraagt daarbij nog de nodige aandacht. Hierover vindt in de loop van het traject afstemming plaats met onder meer omwonenden. Medio ‘23 neemt de gemeenteraad een besluit over het voorlopige ontwerp.

Rotterdammers praten mee
Dit voorjaar werden de schetsontwerpen van de vijf geselecteerde teams online en in de hal van de Centrale Bibliotheek tentoongesteld. Rotterdammers konden hun visie op de schetsontwerpen geven door middel van een vragenlijst. De circa 4.500 reacties zijn als input meegegeven aan de beoordelingscommissie. De tentoonstelling was onderdeel van de stadsgesprekken rondom de vernieuwing van de Rotterdamse Centrale Bibliotheek, die in december 2021 zijn gestart. De komende periode worden Rotterdammers over de voortgang van de vernieuwing geïnformeerd door middel van podcasts en een talkshow. Deze worden in samenwerking met AIR Rotterdam voorbereid. Ook worden er informatieavonden gehouden voor verschillende doelgroepen.

Grote vernieuwing
De huidige Centrale Bibliotheek, geopend in 1983, is na bijna 40 jaar intensief gebruik dringend toe aan vernieuwing en wordt daarom grootschalig verbouwd. Het pand is verouderd en past niet meer bij de functies van een moderne bibliotheek. De bibliotheek moet voor Rotterdammers een centrale plek in de stad zijn voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Het gebouw wordt vernieuwd en verduurzaamd. Daarnaast worden de buitenruimte en de aansluiting op de binnenstad verbeterd.

(Ingezonden mededeling gemeente Rotterdam)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.