Openbare vergadering van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk op donderdagavond 9 juni, van 20.00 uur tot ongeveer 22.30 uur. Deze vergadering is een “special” / een technische sessie over het Kralingse Bos en de Kralingse Plas.

 

Lokatie: Sociëteit gevestigd in de Rotterdamsche Manege ‘De Jockey Club’, Kralingseweg 120

 

Op de agenda staat onder meer (onder voorbehoud):

• Het Kralingse Bos:
– Het maken van een (korte en lange termijn) visie op het Kralingse Bos
– Evenementen

• De Kralingse Plas:
– Wat gebeurt er met de blauwalg in de Kralingse Plas?

• Planning:
– Technische sessie op 9 juni
– Participatiesessie in het najaar
– Opstellen advies over Bos en Plas aan het College van B&W in het najaar

• Open dialoog over de toekomst van het Kralingse Bos en de Kralingse Plas

• Vervolgafspraken

De definitieve agenda kunt u nalezen op www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk
U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen!

Wilt u uw visie delen? Doe dat dan (liefst schriftelijk) via mail aan: gebiedkralingencrooswijk@rotterdam.nl