Eén politiekorps voor heel Nederland

Elke jaarwisseling gaat gepaard met goede voornemens, maar voor de Nederlandse politie zijn die dit jaar wel heel bijzonder. Want sinds 1 januari kent ons land nog maar één politiekorps onder leiding van korpschef Gerard Bouman. De 25 regionale korpsen, het Korps landelijke politiediensten (KLPD) en de voorziening tot samenwerking Nederlandse Politie (vtsPN) zijn in de Nationale Politie opgegaan. Wat merken de burgers daarvan in 2013?

“Op korte termijn minder dan menigeen mogelijk verwacht”, stelt de korpschef in het nieuwe hoofdkantoor van de politie, dat tijdelijk is gevestigd in de Haagse Hoftoren. Bouman: “Al zullen de eerste veranderingen de oplettende burger niet ontgaan zijn. De benamingen van de voormalige 26 korpsen verdwijnen uit het straatbeeld. Bijvoorbeeld bij de politiebureaus in het land. Ook op onze voertuigen zijn de oude korpsnamen vervangen door het woord ‘politie’ en dat geldt eveneens voor ons briefpapier en dergelijke. Bovendien introduceerde het korps één digitaal loket voor heel de Nederlandse politie: de website politie.nl. Allerlei goed bedoelde initiatieven hebben ertoe geleid dat wij in Nederland maar liefst zo’n 360 politie-sites rijk zijn. Al die versnipperde wetenswaardigheden zijn voortaan beschikbaar via politie.nl. Daar vindt iedereen bijzonder veel nuttige en praktische informatie. Bijvoorbeeld over aangifte doen, maar ook over vermiste kinderen en verdachten naar wie wij op zoek zijn. Of wat er zich allemaal in uw wijk afspeelt en hoe uw wijkagent te bereiken is. Dit soort initiatieven onderstrepen dat Nederland voortaan één nationaal georganiseerde politie heeft.”

Alert, snel en goed
Waarom reorganiseert de politie eigenlijk? Bouman: “Twintig jaar geleden reorganiseerde de politie ook. Dat leverde 25 regionale korpsen en het Korps landelijke politiediensten op. Al die korpsen functioneerden vrijwel onafhankelijk van elkaar. Maar twintig jaar geleden kwamen ook de eerste mobiele telefoons op de markt, begon internet een onstuitbare opmars en stuurden mensen elkaar voor het eerst een sms. Daardoor leven wij tegenwoordig in een totaal andere wereld. Als de politie nu geweld moet toepassen, staan de beelden bijvoorbeeld al op YouTube voordat wij proces- verbaal hebben opgemaakt. In deze snelle wereld had onze logge politieorganisatie zijn langste tijd gehad. Het is niet meer van deze tijd dat de politie moet ploeteren met een wirwar aan vaak verouderde ICT. Dat wij overal in het land anders werken en in verschillende voertuigen rondrijden. Met deze reorganisatie krijgt ons land een politie die alert reageert, snel communiceert en goed presteert. Alleen met één politiekorps kunnen wij voldoen aan de eisen van deze tijd en inspelen op toekomstige ontwikkelingen.”

Bouwproject
De politie startte volgens de korpschef op 1 januari bij wijze van spreken een gigantisch bouwproject: “Op die datum werd de nieuwe Politiewet van kracht. Op grond daarvan gaan wij onze organisatie nu voortvarend in de steigers zetten en optuigen. Met vereende krachten hebben wij het afgelopen anderhalf jaar het fundament daarvoor gelegd. De politie staat de komende twee jaar een voor Nederland ongekende reorganisatie te wachten. Daar zijn maar liefst 63.000 medewerkers bij betrokken. Zij moeten een plek krijgen binnen het korps. Maar tijdens deze verbouwing blijft onze politiewinkel natuurlijk gewoon open. Het publiek mag er geen last van ondervinden.”

Ambities
“Het nieuwe politiekorps komt er allereerst voor de burger”, benadrukt Gerard Bouman. “De politie wil zijn waar zij voor staat: het gezag op straat. Namens de samenleving, zodat iedereen zich er vrij en veilig voelt. Afhankelijk van de situatie helpen en behandelen wij mensen overal in het land op dezelfde manier. Want de politie is niet alleen waakzaam, maar stelt zich ook onder alle omstandigheden dienstbaar op. Ik wil geen valse verwachtingen wekken, want we gaan het niet van vandaag op morgen tot in de puntjes regelen. Maar neem van mij aan dat de inwoners van ons land op afzienbare termijn ondervinden dat probleemloos aangifte doen voortaan vanzelfsprekend is. Eén politie met één korpsleiding heeft als grote voordeel dat wij onze ambities sneller en doeltreffender waar kunnen maken. Daar gaat de burger profijt van trekken. Iedereen kan bijvoorbeeld overal op dezelfde manier aangifte doen.”

Basisteams
De komst van de Nationale Politie leidt niet tot minder blauw in uw wijk. Bouman: “Integendeel! De wijken blijven de basis voor het dagelijkse politiewerk, ook al richten wij de organisatie van ons werk daar anders in. Daarom introduceert de politie robuuste basisteams, waarin wijkagenten, noodhulp en recherche hun krachten bundelen. Ons korps wil tevens effectiever samenwerken met burgers, bedrijven, instellingen en veiligheidspartners. Ook de bestrijding van kleine tot zware criminaliteit is gebaat bij één politie. Dit levert de slagvaardigheid en de flexibiliteit op die nodig zijn om de bevolking te beschermen. Tijdens grootschalige crisissituaties – variërend van de brand bij Moerdijk tot de Amsterdamse zedenzaak – kan één politiekorps meteen extra agenten, specialisten en middelen inzetten. Ik weet zeker dat de vorming van één nationale politie een grote bijdrage levert aan meer veiligheid.”

Politie in onze regio
Vanaf 1 januari bestaat de politie uit tien regionale eenheden, de Landelijke Eenheid voor onder meer specialistische politietaken en het Politiedienstcentrum voor de bedrijfsvoering binnen heel de Nederlandse politie. Elke eenheid staat onder leiding van een politiechef. In deze regio is dat Frank Paauw, politiechef van de Eenheid Rotterdam. Aan hem de vraag wat wij in onze directe omgeving van de nieuwe politie gaan merken: “Vanaf 1 januari zijn de twee korpsen Rotterdam- Rijnmond en Zuid- Holland-Zuid één, onder de naam Eenheid Rotterdam. Vooral achter de schermen zal er veel veranderen. Inwoners zullen er niks van merken. We bundelen de krachten in een groter gebied om de veiligheid op straat te waarborgen en het vertrouwen in de politie en het veiligheidsgevoel bij inwoners te vergroten. De samenstelling van de organisatie verandert, het politiewerk niet. Wij zijn er daar waar nodig, daar kunt u op vertrouwen.”

(persbericht Politie Eenheid Rotterdam)

Bedenkingen
De politievakbond ACP heeft heeft ernstige bedenkingen bij de grootscheepse reorganisatie. Nu al is de werkdruk te groot en door het grote aantal taken van de zgn. basiseenheden wordt dat er niet beter op. En waarom zijn de leidinggevenden van de Nationale Polite al zeker van hun baan terwijl de tienduizenden agenten nog helemaal niet weten waar ze aan toe zijn? Aldus de vakbond ACP. (red. Ster)