Vrijdag 15 maart werd in de Van Ghentkazerne Rotterdam het portret van luitenant-generaal Frank van Sprang onthuld. Het portret is vervaardigd in opdracht van de Historische Verzameling Korps Mariniers (SHVKM) en zal onderdeel uit gaan maken van een reeks generaalsportretten op de kazerne. Het aanbieden van een portret is alleen voorbehouden aan de Commandant Korps Mariniers.

Het vervaardigen van olieverfportretten is lange tijd geen doorlopende traditie geweest. Meer incidenteel zijn voor en na de oorlog geschilderde portretten vervaardigd van de Chef van het Korps Mariniers (voor de oorlog) en de Commandant van het Korps Mariniers (na de oorlog). Halverwege de jaren ’70 werd kunstenaar Joes Wanders gevraagd om aan een aantal ontbrekende portretten in de lijn invulling te geven. Sindsdien wordt de reeks steeds aangevuld met de laatste (oud-) Commandant van het Korps Mariniers.

De totstandkoming van deze generaalsportretten wordt begeleid door de conservator van het Mariniersmuseum, Casper van Bruggen. Er wordt naar gestreefd de portretten steeds door een andere kunstenaar te laten vervaardigen. Daarbij wordt uiteraard gekeken naar het kunnen maken van een treffend en menselijk portret en vanzelfsprekend ook naar de schilderstijl. Het Korps Mariniers is een moderne gevechtseenheid en gaat met zijn tijd mee. Dat willen we met de portretten ook uitstralen.

Het portret van Frank van Sprang is vervaardigd door Mieke Robben uit Breda, die haar opleiding volgde aan de Academie voor Schone Kunsten in België. Robben werd gekozen om haar moderne losse toets. De manier waarop zij kleur hanteert in haar werk is meesterlijk.

Bij de laatste twee portretten in deze reeks is in de achtergrond steeds een element verwerkt dat iets zegt over de geportretteerde. In het geval van het portret van luitenant-generaal Van Sprang is dat water, met – op subtiele wijze – een kikvorsman. Vele jaren heeft Van Sprang deel uitgemaakt van een selecte club van gevechtsduikers en amfibisch verkenners, hetgeen ook terug te zien is in het brevetembleem ‘Kikvorsman’ op zijn linkerborstzak.

Het portret van luitenant-generaal Van Sprong maakt samen met de andere generaalsportretten deel uit van de Historische Verzameling Korps Mariniers (SHVKM) en is in langdurig bruikleen verstrekt aan het Korps Mariniers. De portrettengalerij is te zien in het trappenhuis van het hoofdgebouw op de Van Ghentkazerne.

Frank van Sprang werd geboren in 1962 te Tilburg en begon zijn militaire carrière op het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in 1982. Na zijn beëdiging tot officier der Korps Mariniers in 1985 volgde diverse operationele plaatsing. In mei 2014 werd Van Sprang benoemd tot brigadegeneraal der mariniers en vervulde tot maart 2016 de functie van plaatsvervangend directeur van de Directie Aansturen Operationele Gereedheid (DAOG) bij de Defensiestaf. In 2016 is hij benoemd tot Directeur Operaties CZSK en heeft de functie van Commandant van het Korps Mariniers op zich genomen. Momenteel bekleed hij de functie van plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten en is bevorderd tot generaal-majoor der mariniers.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.