Cees Steendam en Marjolein Gorissen in het karakteristieke trappenhuis van Pro Rege.

“Het wordt een uitdaging, maar wel een hele leuke!

Wat doen we met het kerkgebouw? In steeds meer kerken komt deze vraag ter sprake. Er is een dalende trend in het aantal kerkgangers en sinds corona is het aantal mensen dat fysiek een kerkdienst bezoekt, nog verder gedaald. De financiële situatie van een kerk kan daardoor in het geding komen. Dat lot is het kerkgebouw Pro Rege van de Protestantse gemeente te Rotterdam-Kralingen helaas ook beschoren. Zaterdag 17 en zondag 18 juni neemt de gemeente afscheid van het gebouw aan de Oudedijk 113, dat bijna 100 jaar eigendom is geweest van de Gereformeerde kerk van Rotterdam-Kralingen. Per 1 juli houdt de verhuur op en per 1 augustus wordt het pand overgedragen aan de nieuwe eigenaar. “Met pijn in ons hart nemen we afscheid, maar – op een enkeling na – snappen we het”, aldus Cees Steendam, kerkrentmeester van de Gereformeerde kerkenraad.

De verkoop van Pro Rege was onvermijdelijk. De financiële middelen, om het gebouw nog langer te onderhouden, ontbraken. De kerkgemeenschappen van Gereformeerd en Hervormd Kralingen zijn al jaren als PKNgemeente Samen op Weg en hebben om de week op zondagmorgen afwisselend een dienst in Pro Rege en de Hoflaankerk. Inmiddels zijn de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente officieel gefuseerd.

Keuze
Formeel heeft die fusie en de verkoop van Pro Rege niets met elkaar te maken, maar in de praktijk zijn de twee zaken wel nauw met elkaar verbonden. Cees Steendam: “Twee kerkgemeenschappen zijn samen in de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) opgegaan. Twee kerkgebouwen is financieel niet haalbaar, dus één van de twee moest verkocht worden. Welke keuze er ook gemaakt zou worden, het zou altijd gepaard gaan met veel emoties. Er zijn altijd voor- en tegenstanders. Pro Rege heeft een fijne akoestiek en heeft ruime
voorzieningen met het oog op verhuur. Maar rationeel gezien is de verkoop van een historisch kerkgebouw als de Hoflaankerk aanmerkelijk moeilijker dan een gebouw dat makkelijker te exploiteren is, zoals Pro Rege.

Projectontwikkelaar Een nieuwe eigenaar werd gevonden in projectontwikkelaar In de Stad. Er werd niet enkel gekeken naar het hoogste bod, maar ook naar het beste plan. De Kralingse projectontwikkelaar wil Pro Rege een nieuwe, maatschappelijke bestemming geven op het gebied van wonen en zorg, met behoud van de karakteristieke gevel van het gebouw. Ook de sfeer van de entree met de tegels en het trappen ook een gemeenschappelijke ruimte worden gecreëerd voor buurtactiviteiten.”

Hoflaankerk
Een deel van het geld dat vrijkomt door de verkoop van Pro Rege zal geïnvesteerd worden in de Hoflaankerk. “De Hoflaankerk zal toekomstbestendiger moeten worden gemaakt, zodat deze beter te gebruiken is. De inrichting moet flexibeler en moderner en er moeten meer en betere faciliteiten komen met het oog op verhuur.” Het duurt echter nog wel een tijdje voor dit alles gerealiseerd is. In die tussentijd zal men het moeten doen met ’tijdelijke voorzieningen’ om het mogelijk te maken de huidige gebruikers van Pro Rege mee te kunnen nemen naar de Hoflaankerk. Een gedeelte van de keuken van Pro Rege gaat naar de Hoflaankerk als een soort ‘noodvoorziening’, net als een deel van het meubilair.

Verhuur
Pro Rege is voor Kralingen, naast kerkgebouw, ook jarenlang een belangrijke plek geweest voor culturele activiteiten. Vele orkesten, verenigingen, clubs en koren gebruikten Pro Rege als ontmoetingsplek. Marjolein Gorissen zorgde er de afgelopen vijftien jaar als koster en beheerder voor dat alles goed verliep. Zij zal die taak vanaf 1 juli uit gaan voeren in de Hoflaankerk. “Het wordt een hele uitdaging om de kerkactiviteiten en verhuur van twee panden in één pand samen te voegen, maar wel een hele leuke uitdaging”, aldus Marjolein. De meeste (culturele) activiteiten uit Pro Rege verhuizen mee naar de Hoflaankerk, maar niet iedereen. Zo verhuist de Ghanese kerkgemeenschap naar Guido de Brès in Rotterdam-Zuid en zal Stichting Muzikc – tot de Hoflaankerk verbouwd is – ‘on tour’ gaan met haar concerten. “Zo’n verhuizing is altijd even zoeken, maar uiteindelijk vindt iedereen wel weer z’n plek.” Tot 1 juli is Marjolein nog druk in Pro Rege met de verhuringen en het afscheid. “Het is hier nu nog zo druk in Pro Rege, dat ik nog geen eens tijd heb gehad om in de Hoflaankerk te wennen. Ik weet nog geen lichtknopje te vinden”, lacht zij. “Het wordt een sprong in het diepe, maar die sprong zie ik met vertrouwen tegemoet. Uiteindelijk maken de mensen de sfeer.”

U kunt op zaterdag 17 juni voor de laatste keer een kijkje nemen in Pro Rege. Vanaf 12.00 uur tot 15.00 uur is er open huis en kunt u een tentoonstelling bezoeken met bijzonder archiefmateriaal en Bijbelse maquettes. Op zondag 18 juni is om 10.00 uur de laatste kerkdienst in Pro Rege.

Joëlle Stapelkamp


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.