Na pensionering gaan veel contacten verloren die zijn opgebouwd tijdens de actieve loopbaan. Dat kan een schrikbeeld zijn voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd naderen of net gepensioneerd zijn. ‘Ineens sta je buiten de maatschappij’ met alle gevolgen van dien.

Veelal is het zo dat men van alle kanten wordt benaderd voor vrijwilligerswerk. Leuk natuurlijk, maar is dát wat je zoekt en verwacht na een actieve loopbaan? Een dergelijke vrijwilligersbaan is goed en vult zeker een deel van de nieuwe vrije tijd. Maar al snel worden dan de interessante contacten uit het verleden gemist.

Voor wie een aanvullende interessante kennissenkring zoekt is een lidmaatschap van een Probusclub wellicht een goede keus. In de statuten van onze Probusclub ‘Prins Alexander’ staat het doel van de club omschreven als: ‘Het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap van postactieven die een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld en die ieder uit persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond waarde hechten aan het geregeld ontmoeten van elkaar, waarbij verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht, onderlinge hulpvaardigheid en ontspanning bindende elementen zijn’.

Probusclubs zijn internationaal bekend. Probus is de afkorting van Retired Professionals and Businessmen. De eerste Probusclub werd in 1965 opgericht in Welwyn Garden City in Engeland. De initiatiefnemers waren enkele Rotarians die constateerden hoe gepensioneerde forensen (Vutters) dreigden te vereenzamen in hun woonomgeving waar ze weliswaar lang hadden gewoond doch er eigenlijk weinig mensen goed kenden. Het bleek een schot in de roos. In Nederland werd de eerste Probusclub in 1977 in Delft opgericht. Nu zijn er in ons land al meer dan 400 van deze clubs aangesloten bij de landelijke Stichting Probus-Nederland.

Op initiatief van de Rotaryclub Rotterdam-Capelle werd op 15 maart 1988 de oprichtingsbijeenkomst gehouden van de Probusclub ‘Prins Alexander’. Onze Probusclub is toegankelijk voor dames en heren. Het huidig aantal leden is 24, waarvan 3 dames. De club komt elke 14 dagen op de dinsdag bijeen in restaurant De Keizershof te Rotterdam-Ommoord. Tijdens onze bijeenkomsten verzorgt een gastspreker of soms een van de leden een inleiding of wordt een actueel onderwerp besproken waarover kan worden gediscussieerd. Na de lezingen, meestal ondersteund door computer en beamer, wordt gezamenlijk een lichte lunch gebruikt. Daarnaast worden excursies gepland naar bijzondere plaatsen. Kortom, een zeer actieve groep mensen.

Probus is bewust geen serviceclub; het steunt geen projecten. De enige doelstelling is de bevordering van vriendschap met als achterliggende gedachte om vereenzaming tegen te gaan als gevolg van het voorbije actieve verleden. Er is onderling sociale aandacht voor elkaar. Iemand die ziek is dan wel problemen heeft, kan rekenen op belangstelling of een bezoek.

Voorafgaande aan het lidmaatschap wordt u uitgenodigd om twee maal een bijeenkomst bij te wonen alvorens wij samen besluiten tot een lidmaatschap van onze Probusclub. Wij streven naar een aantal leden van 30.

Informatie
Indien na lezing van het bovenstaande uw belangstelling is gewekt voor het lidmaatschap van onze Probusclub of u wilt nadere informatie, bel dan eens met onze secretaris,
Jaap van Doorn, tel. 010 – 418 78 01 of met de voorzitter van de Probusclub ‘Prins Alexander’,
Wim Eppenga, tel. 010 – 420 23 83.

probus-logo


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.