Deze maand ontvangen de bijna 900 deelnemers aan het Project Ouderen in de Wijk een speciale editie van de vertrouwde maandelijkse activiteitenkalender in het teken van de wederopbouw van Rotterdam.

Het afgelopen jaar hebben medewerkers van het project telefonisch veel gesprekken gevoerd met de deelnemers. “We merkten dat er veel mooie verhalen waren over vroeger. Dat bracht ons op het idee om een oproep te plaatsen en deze verhalen te delen. Dit heeft geresulteerd in een speciale editie van het maandelijkse boekje in mei met mooie persoonlijke verhalen over het leven in Rotterdam tijdens de wederopbouw.” Aldus Djounie Anton, projectleider Ouderen in de Wijk.

Over Ouderen in de Wijk
Het project Ouderen in de Wijk is gestart om kwetsbare ouderen die dreigen te vereenzamen een plek te geven in de maatschappij en hun (digitale) zelfredzaamheid te vergroten. Bijvoorbeeld door verschillende activiteiten in de wijk in kaart te brengen en samen te werken met Rotterdamse buurtorganisaties. Elke maand ontvangen de deelnemers van project Ouderen in de Wijk in Rotterdam een boekje thuis met de activiteitenkalender, informatie en tips. Begin mei staat de kalender ook op de website van Ouderen in de Wijk. Kijk voor meer informatie over het project op www.bibliotheek.rotterdam.nl/ouderenindewijk of neem contact op via 06-29938312 of ouderenindewijk@bibliotheek.rotterdam.nl

Dit landelijke project van de vier grote steden wordt financieel mogelijk gemaakt door het EU EFMB-fonds.

Over Bibliotheek Rotterdam
Bibliotheek Rotterdam is er voor álle Rotterdammers: een laagdrempelige ontmoetingsplek met een schat aan actuele en betrouwbare informatie, zowel fysiek als digitaal. Wij helpen Rotterdammers bewust, actief en kritisch deel te nemen aan de samenleving met activiteiten op het gebied van taal, digitale vaardigheden, cultuur en maatschappij. Naast ruimte voor ontwikkeling biedt de bibliotheek Rotterdammers een plek om samen de wereld te ontdekken, te ontspannen, onderzoeken én ondernemen.

Meer informatie in deze PDF