Nog geen meetlat voor bewonersinitiatieven

Buurthuis ‘De Kraal’ aan de Vlietlaan, normaal gesproken een ontmoetingsplek voor buurtbewoners waar zij workshops kunnen volgen, spelletjes kunnen doen of lekker kunnen bijkletsen, was donderdagavond 7 augustus het toneel voor de gebiedscommissievergadering. Niet de meest praktische, maar wel een bijzondere plek. Voorzitter Rens Overdam: “We hebben voor een gebiedscommissievergadering nog nooit op zo’n knusse en huiselijke locatie gezeten”.

door Joëlle Stapelkamp

Menno Janssen kwam tijdens de vergadering met het plan de sloop van Reserveboezem III nog eenmaal door de Rotterdamse gemeenteraad onder de loep te laten nemen om zo hopelijk tot andere inzichten te komen en de sloop ervan alsnog tegen te houden. Zo ver is het niet gekomen, want tijdens de gebiedscommissievergadering van donderdag 7 augustus is het plan – met slechts twee voorstanders – al gestrand. “Het opnieuw ter discussie stellen van de sloop van Reserveboezem III is zonde van de tijd. Dat het complex gesloopt wordt staat vast. Ik woon zelf in de buurt. We ondervinden allemaal overlast van de leegstand. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid. Het is te gek voor woorden dat er weer om actie vanuit de gebiedscommissie wordt gevraagd. De plannen zijn al lang geleden beklonken.”, aldus een ietwat verbitterde en geërgerde Ron Buitelaar. Jurryt Jannink wilde zich graag laten overtuigen, maar kwam tot de conclusie dat het in de stukken van Menno Janssen aan nieuwe inzichten en feiten ontbrak, waardoor hij bij het eerder genomen besluit bleef. “Als je de gebiedscommissie en de gemeenteraad wilt overtuigen, moet je toch echt met zwaarder geschut komen.” Kevin van Eikeren sloot zich hier volledig bij aan: “In het historische traject zijn er voortdurend nieuwe toetsingen geweest, telkens met een negatief resultaat. Als er geen nieuwe inzichten zijn, moeten we ons daarbij neerleggen en er verder geen energie meer in steken.” Einde discussie Reserveboezem III?

Nooit Gedacht
De volkstuinvereniging Nooit Gedacht bestaat dit jaar honderd jaar en wil ter gelegenheid hiervan een feest organiseren en een jubileumboekje uitbrengen. Bas Rozenbeek heeft een bewonersinitiatief ingediend en vraagt namens de vereniging een bedrage om dit mogelijk te maken. Oana de Visser gaf aan het ambtelijk advies gelezen te hebben en was van mening dat het gevraagde bedrag naar boven bijgesteld moest worden. “Een honderdjarig jubileum is eigenlijk ongekend. Ik stel voor het jubileumboekje grotendeels te bekostigen.” John van Assendelft: “Dan zou ik het hele bedrag voor de publicatie en verspreiding toekennen. Mocht de vereniging ooit ophouden te bestaan – wat we natuurlijk niet hopen – dan hebben we in ieder geval het boekje nog”. Jurryt Jannink viel hem bij: “Publicatie van het jubileumboekje heeft – in tegenstelling tot de feestelijkheden – de grootste meerwaarde voor het gebied, dus daarin moeten we investeren”. Uiteindelijk werd door middel van stemming besloten de kosten voor publicatie en verspreiding te subsidiëren. De kosten voor de feestelijkheden zullen uit een andere hoek moeten komen.

Structuur bewonersinitiatieven
Het was slechts één van de vier bewonersinitiatieven die deze avond op de agenda stond om al dan niet gehonoreerd te worden. Naast volkstuinvereniging Nooit Gedacht vroegen ook Ebru Kunst, Textiele Kunst en Visual Art Pop-up Gallery en Sportief in de natuur subsidie aan. Met name het laatstgenoemde initiatief ontving enkel lovende woorden van de commissieleden, kreeg zonder tegenspraak de subsidie toegekend en werd bovendien bestempeld als ‘hèt voorbeeld van een bewonersinitiatief, zoals een bewonersinitiatief hoort te zijn’.

Terwijl de aanvraagprocedure voor een bewonersinitiatief een gestructureerde opzet kent, geldt dat nog niet voor de toetsingsprocedure. Zo bleek ook weer tijdens deze vergadering die nog veel onduidelijkheid kende. Een meetlat waarlangs de verschillende initiatieven gelegd moeten worden, ontbreekt nog. Maar daaraan gaat de komende tijd gewerkt worden, verzekerde gebiedscommissievoorzitter Rens Overdam.