Bijna 2 miljoen voor Van Reynstraat-Pootstraat

Dinsdagavond 14 oktober speelde zich een zeer roerige vergadering af in Buurthuis de Branding in Crooswijk. Het voornaamste agendapunt bleek het Havensteder-complex Van Reynstraat-Pootstraat. Dat verkeert al jaren in zeer slechte staat en de bewoners bleken woedend op hun huisbaas.

Daarvoor had bewoner Hartog Havensteder al verweten zich niets aan te trekken van de mening van de bewoners, aangezien er een aantal GSM-masten op hun dak in de Marktveldstraat waren geplaatst, terwijl tevoren duidelijk door de bewoners was aangegeven dat men die niet wenste. De uitslag van de enquête liet aan duidelijkheid niets te wensen over.

‘Hartstikke vervelend’
De bewoners van het Havensteder- complex Van Reynstraat -Pootstraat maakten veel stampij op deze door het Wijkorgaan Crooswijk (WOC) georganiseerde vergadering. Voorzitter Stien Weijgertse leek onaangedaan en zag kans, met hulp van anderen, de gemoederen enigszins tot bedaren te brengen. Peter van Lieshout, directeur van Havensteder: ‘ik vind het hartstikke vervelend voor de mensen die niet tevreden zijn met ons onderhoud’. Dat was wel het minste wat hij kon zeggen, bij wijze van excuses, want de staat waarin het Crooswijkse complex verkeert is zeer slecht. Dat leerde ook een bezoek door De Ster.

Brief
Havensteder wil 50.000 euro per woning investeren om die weer goed bewoonbaar te maken. In totaal gaat het om 38 woningen. Dus een kleine 2 miljoen is nodig. Bewoners die willen ‘uitverhuizen’ wordt een verhuiskostenvergoeding van 3.000 euro in het vooruitzicht gesteld. De volgende maand krijgen alle betrokken bewoners hierover een brief van Havensteder, waarin zal staan waaruit de renovatie bestaat. Start van het project: voorjaar 2015.

Asbest?
De bewoners bleken vooral ongerust over het in hun woningen aanwezige asbest. Van Lieshout trachtte hen gerust te stellen door te zeggen dat de aanwezigheid daarvan eerst nog diende te worden vastgesteld en dat asbest geen kwaad kan, zolang er niet in wordt geboord of gehakt.

Het is de bedoeling dat de bewoners in hun huizen blijven tijdens de renovatie. Maar wat als er inderdaad asbest in zit die moet worden verwijderd?

Hendrik de Keyserstraat
Voorts bleek het met de woningen van Havensteder in de Hendrik de Keyserstraat ook niet helemaal goed te zitten. Een (weer) zeer boze bewoner kreeg te horen dat hij binnen 2 bericht zou krijgen over herstelwerkzaamheden. Voort was het een kwestie van ‘planmatig onderhoud, in afwachting van de grootschalige renovatie’, aldus Van Lieshout. Bij klachten kan men naar de (vernieuwde) site: www.havensteder.nl of mailen: info@havensteder.nl

Voor de Sterfotograaf gingen zondag 19 oktober veel (huis)deuren open in het wooncomplex Van Reynstraat-Pootstraat. De bewoners lieten muren zien waarop behang geen stand houdt en bladderende plafonds. Dat allemaal wegens binnentredend vocht. De toestand waarin de kozijnen verkeren laat maar één verklaring toe: géén onderhoud.