Rotterdam regelt wateractiviteiten in Wateratlas

De Wateratlas voor de binnenstedelijke Nieuwe Maas is in concept vastgesteld door het college van B&W. In de Wateratlas staat waar op het water – aan de kades langs de vaarweg en in de havenbekkens – ruimte is voor binnenvaartschepen, recreatie, toerisme, personenvervoer, groen en drijvend wonen. 

De binnenstedelijke Nieuwe Maas strekt zich uit van Merwe-Vierhavens in het westen, tot en met de Van Brienenoordbrug in het oosten. Rotterdam maakt met de Wateratlas keuzes waar wat op het water kan plaatsvinden, en op welke manier.

De binnenstedelijke Nieuwe Maas kan uitgroeien tot dé centrale en meest karakteristieke openbare ruimte van waterstad Rotterdam: een ‘central park’. De Wateratlas laat zien hoe dit samengaat met de Nieuwe Maas als hoofdvaarweg voor de beroepsvaart. Met deze Wateratlas is voor het eerst ruimtelijk beleid voor het gebruik van dit deel van het Rotterdamse water .

Verbindend en centraal park
In de Wateratlas krijgen alle functies een passende plek: van riviercruises tot partyschepen, en van rivierparken tot drijvende woningen. En de Wateratlas sluit aan op de koers om de Nieuwe Maas te ontwikkelen tot één groot netwerk van groene plekken en parken waar de Rotterdammer op adem kan komen.

Wethouder Chantal Zeegers: “De Wateratlas is een belangrijk nieuw hoofdstuk voor het water in de stad, te beginnen bij de Nieuwe Maas. De Wateratlas laat zien welke kansen er liggen op het water en welke keuzes we maken als stad.”

Gastvrije havens en Buurthavens
De meest aantrekkelijke plekken aan het water, dichtbij iconen of metrohaltes, zijn aangewezen als een ‘Gastvrije haven’ met een aantrekkelijke openbare kade. Passagiersvaart zoals partyschepen en rondvaartboten, en personenvervoer over water kunnen hier altijd terecht om passagiers op te pikken of af te zetten.

De Wateratlas benoemt een aantal havenbekkens als ‘Buurthaven’. In havenbekkens is vanwege veiligheidsredenen meer mogelijk dan aan de kades langs de vaarweg. Buurthavens zijn bij uitstek geschikt voor varende en drijvende publiek toegankelijke voorzieningen, watersport, groen, wonen, en bruggen voor langzaam verkeer. De Schiehaven en St. Jobshaven zijn voorbeelden van buurthavens. Elke buurthaven krijgt het gebruik dat past bij de omliggende wijk en haar bewoners.

Stedelijke keuzes
Het rondje over de Erasmusbrug en Willemsbrug kan uitgroeien tot het hart van het centrale park. Met aan de Boompjeskade een aantrekkelijke openbare ruimte. Voor de riviercruises wordt een toekomstbestendige plek met vergroening aan de Maasboulevard-Rhijnspoorkade onderzocht. Voor wonen op het water zien we vooral ruimte in de Merwehavens, en daarnaast op kleinere schaal in enkele andere havens. De mogelijkheden voor zwemmen in havenbekkens wordt onderzocht.

Hoofdvaarweg
De Nieuwe Maas is één van de drukst bevaren rivieren van Europa. Veilige en efficiënte doorvaart van beroepsvaart staat centraal en dat blijft zo. Naast ruimte voor de veilige en efficiënte doorvaart, is er ook ruimte nodig voor ligplekken (wachtplekken) voor zee- en binnenvaartschepen.

Het behouden van de havenfunctie van de binnenstedelijke Nieuwe Maas is niet alleen vanuit economische optiek wenselijk, ook vanuit de beleving van Rotterdam als havenstad blijft de haven zichtbaar in de stad. Walstroom is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

Doelen
De ambitie van ‘hoofdvaarweg en centraal park’ is vertaald naar vier doelen: De binnenstedelijke Nieuwe Maas is voor iedereen. Het gebruik van het water is veilig. Het gebruik versterkt het DNA van de rivier, stad en haven. En het gebruik is duurzaam.

De Wateratlas is een beleidsnota en ambitie om de komende 15 jaar naartoe te werken. Tegelijkertijd is het een toetsingskader voor initiatieven en leidraad voor ontwikkelingen in het hier en nu. Bij de Beleidsnota hoort ook een Agenda.  De Agenda Wateratlas binnenstedelijke Nieuwe Maas beschrijft de eerste stappen op weg naar realisatie van de ambities.

Vaststelling
De Wateratlas voor de binnenstedelijke Nieuwe Maas is op 2 juli 2024 in concept vastgesteld door het college van B&W. De Wateratlas wordt na de zomer van 2024 aan de gemeenteraad van Rotterdam ter vaststelling voorgelegd. De bijbehorende agenda wordt dan ter kennisname aan de gemeenteraad verstuurd.

(Persbericht gemeente Rotterdam)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.