Afbeelding: Google streetview

In juni zijn gewijzigde plannen voor de ontwikkeling van Nieuw Crooswijk gepresenteerd door deelgemeente Kralingen-Crooswijk, gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam onder de naam ‘Nieuw Perspectief voor Nieuw Crooswijk’. Voor het grootste deel van het herstructureringsgebied is bekend wat de komende jaren te gebeuren staat. Voor het Schutterskwartier geldt dit nog niet, behalve dat gekozen is voor behoud van woningen in plaats van sloop.

Woonstad Rotterdam, eigenaar van de meeste woningen in het Schutterskwartier ziet een aantal mogelijkheden. Van gewoon doorverhuren na het wegwerken van achterstallig onderhoud tot het verkopen van de woningen. Hiertussen zijn allerlei vormen van ontwikkeling denkbaar, zoals renovatie, kluswoningen, klus-huur, collectief particulier opdrachtgeverschap of het samenvoegen van woningen. Op een aantal plekken, zoals op de hoek Rakstraat-Schuttersweg, is sloop de enige optie.

 Huur, renovatie, verkoop, kluswoningen: alle mogelijkheden nog open

In de Koepelvergadering van Nieuw Crooswijk op 22 oktober kwam in een bijzonder project van buurtbewoners, ‘Wijk met Wortels’ aan de orde. Zij willen in het Schutterskwartier een aantal panden van de woningbouwcorporatie die in slechte staat zijn, in een zelfbeheerproject van 5 jaar aanpakken. Woonstad Rotterdam en de initiatiefnemers onderzoeken momenteel de mogelijkheden om van initiatief tot uitvoering te komen. De bedenkers gaan de wijk in om hun ideeën voor te houden aan andere bewoners en te kijken of er meer geïnteresseerden zijn. Kijk voor meer informatie over ‘Wijk met Wortels” op www.wijkmetwortels.nl.

Woonstad samen met bewoners
Woonstad Rotterdam wil de plannen maken met de betrokkenen, zowel de tijdelijke huurcontractanten als de permanente, de woningeigenaren als ondernemers. Zo snel mogelijk én zorgvuldig, zodat iedere bewoner op korte termijn weet waar hij of zij aan toe is. Dat doet de woningcorporatie de komende maanden met individuele gesprekken, bijeenkomsten en ontwerpateliers.

Woonstad hoopt met deze werkwijze samen met de bewoners het bijzondere karakter van het Schutterskwartier vast te houden en te versterken. Ideeën, vragen en opmerkingen hierover kunt u delen via schutterskwartier@woonstadrotterdam.nl.

Deelgemeente aan zet in buitenruimte
Ook de buitenruimte in het Schutterskwartier wordt aangepakt. Denk hierbij aan riolering, openbaar groen en verkeersaanpassingen. Deelgemeentevoorzitter Wim van Heemst: “Er is geld beschikbaar gesteld door gemeente Rotterdam, de deelgemeente heeft geld gereserveerd en de komende tijd wordt een plan van aanpak gemaakt. Ik wil hier graag- waar mogelijk- bewoners bij betrekken. Hoe en wat precies is op dit moment nog niet geheel duidelijk, maar ook hier verwacht ik dat de Crooswijkers mee willen denken.”

KLIK HIER voor het laatste nieuws van de Deelgemeente

Deelgemeente Kralingen Crooswijk

Afbeelding: Google streetview


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.