Afbeelding: De Oude Plantage rond 1840, prent E. Hostein, Stadsarchief Rotterdam

Vorig jaar vierden wij op 15 september het 250-jarig bestaan van de Oude Plantage.
Afgelopen donderdag 11 september was het alweer 251 jaar geleden dat de Oude Plantage door de stad Rotterdam werd opgericht.
Dit jaar kunnen wij geen evenementen organiseren.
Ter afronding van het 250-jarig bestaan hebben wij dit jaar een ambitiedocument (bekijk hier) opgesteld.
Op 3 september jl. is dit document aangeboden bij de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u dit document aan.
In ons ambitiedocument zijn de resultaten opgenomen van de enquête die wij vorig jaar op 15 september hielden en de conclusies uit het mini-symposium van vorig jaar november.

September is de Rotterdamse Parkenmaand en er zijn tal van activiteiten op de site van de Rotterdamse Parkenmaand te vinden, zie: rotterdamseparken.nl/site/tag/parkenmaand

Het belang van groen in de stad
De Oude Plantage was het eerste stadspark van Rotterdam.
Het lag ver buiten de toenmalige stadsdriehoek.
In de afgelopen eeuwen zijn er diverse epidemieën geweest, maar niemand vermoedde dat begin dit jaar deze uitbraak zou komen.
Door de Corona-epidemie zijn stadparken de belangrijkste oase geworden van de stad.
Dicht bij huis is het de enige mogelijkheid om in de buitenlucht elkaar op gepaste afstand te ontmoeten, te sporten en even op adem te komen.
Het belang van groen in de stad blijkt ondubbelzinnig.

Verbetering van de Oude Plantage
Wethouder Wijbenga heeft woord gehouden, achterstallig onderhoud van de Oude Plantage werd versneld uitgevoerd.
Verschillende aanpassingen van wegen, paden en beplanting zijn de afgelopen tijd gerealiseerd.
De Oude Plantage fungeert niet meer als één groot parkeerterrein, voor een aantal wegen geldt nu een parkeerverbod.
Ook de LPG-pomp van de Shell is verdwenen.
Dit betekent dat er geen LPG-tankwagens meer door het park rijden en de LPG-tank in het park leeg is.
De veiligheid in het park is daardoor sterk verbeterd.
Wij danken de wethouder voor zijn inzet!

Oude Plantage als evenemententerrein
Begin dit jaar hield de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk een hoorzitting over een adviesaanvrage van wethouder Kasmi om onder meer de Oude Plantage aan te wijzen als locatie voor grootschalige evenementen.
De stichting heeft daarbij ingesproken. Het advies van de Gebiedscommissie komt uit op een beperkte toelating van kleinschalige wijk gebonden evenementen, zoals het feest van het 250-jarig jubileum van de Plantage. Overigens zijn door de Corona-epidemie evenementen nu niet opportuun.
Het is echter erg jammer dat het parkeerterrein van de Plantagelaan al jaren wordt gebruikt als opslagterrein van diverse aannemers.
Dit parkeerterrein is daar niet voor bedoeld en aan dat gebruik dient een eind te komen.
Het doet afbreuk aan de bereikbaarheid en het aanzien van de Oude Plantage.
De inrichting van dit parkeerterrein verdient veel aandacht.

Uitbreidingsplannen van Excelsior
In het voorjaar publiceerde Excelsior haar uitbreidingsplannen.
De directe gevolgen voor de Oude Plantage lijken beperkt.
Echter de druk vanuit Excelsior op de omgeving zal fors toenemen, dat geldt met name voor de parkeer- en verkeersdruk.
De verkeersafwikkeling is nog niet goed doordacht.
Wij missen met name een samenhangende ruimtelijke visie.
Het bewonersinitiatief Kralingen aan de Maas biedt op dit punt een veelbelovend perspectief.
U leest daar meer over in ons ambitiedocument.
De stichting blijft de uitbreidingsplannen van Excelsior kritisch volgen.

Oeververbinding Feijenoord/Kralingen
De stichting heeft naar aanleiding van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor deze nieuwe oeververbinding een zienswijze ingediend.
De aanlanding van een brug in de natuurpolder de Esch zal ook de relatie tussen de Oude Plantage en de natuurpolder verstoren.
De stichting is van mening dat die relatie moet worden versterkt en zeker niet mag worden aangetast.

Nautilus en de Maas
De gebouwen van de roeiverenigingen Nautilus en de Maas behoeven verbetering.
Om dat doel te bereiken wordt gedacht aan het toelaten van een horecafunctie.
In beginsel staat de stichting daar positief tegenover.
Begin oktober zal bij het voormalige clubgebouw van de Maas, Plantagelaan 2, een tijdelijk pop-up buitenrestaurant, de Maaskantine, worden geopend.

Mozaïek jubileum 250-jarig jubileum Oude Plantage
Naar aanleiding van het 250-jarig jubileum heeft mevrouw Roggeveen een prachtig mozaïek gemaakt van het uitzicht vanuit de Oude Plantage op de Nieuwe Maas.
Het mozaïek heeft een goede plaats gekregen in De Pomp waar iedereen het kan bewonderen.
Mevrouw Roggeveen: nogmaals hartelijk dank!

Uit de Volkskrant van 26 mei jl.

Erik van den Berg

Rotterdam, 26 mei 1823
We wandelden naar de ”Oude Plantage”, een soort Vauxhall, maar dan kleiner.
Bij zonsondergang ¬zaten we aan de oever van de Maas en keken we naar de rode en witte zeilen, de ¬toren van de kathedraal en de horizon in het westen, met twaalf windmolens, als kastelen zo groot, de meeste in rust,
maar enkele met loom draaiende wieken, vuurrood in de ondergaande zon.
De vogels die aanvankelijk zachtjes kwetterden op het speelterrein achter ons, zijn nu stil.
Tezamen met de kathedraaltoren verraden drie heel slanke spitsen, waarvan we er een herkennen als de toren van het stadhuis, de nabijheid van een grote stad.

Dorothy Wordsworth (1771-1855), ¬Engelse dichter en schrijver. Ingekort fragment uit Journals of Dorothy Wordsworth, vol. II.
Macmillan, 1897


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.