Na alle nattigheid van de afgelopen tijd kan het bijna niet anders of de ‘Slag bij Waterloo’ zal plaatsvinden onder zonnige omstandigheden.

Overigens, als het onverhoopt toch mocht gaan plenzen dan hebben de organisatoren daarvoor een oplossing – zeggen ze. Let op: de locatie van dit door plaatselijke studenten georganiseerde, uit z’n voegen barstende straatfeest is thans op het kruispunt Lusthofstraat/ Waterloostraat. De vorige edities vonden plaats op het kruispunt Polanenstraat/Waterloostraat. Muziek & Live-Acts (13.00-23.00 uur), Kunst op Klinkers (kunstmarkt, 13.00-19.00 uur) en een Kinderprogramma (13.00-18.00 uur). Zie voor het volledige programma: www.slagbijwaterloo.nl. In 2012 maakte de in de Waterloostraat wonende fotograaf Aad Hoogendoorn onderstaande foto.

Slag bij Waterloo zaterdag 30 augustus