foto: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

De historische sluis Zevenhuizer Verlaat in het Rottemerengebied moet gerenoveerd worden. Om goed te kunnen bepalen welke herstelwerkzaamheden nodig zijn, wordt de sluis geïnspecteerd. De sluis is dan gesloten voor vaarverkeer. Ook wandelaars en fietsers kunnen niet over de sluis en worden omgeleid. De inspectie start op maandag 13 juni en duurt maximaal twee weken. Vanwege de werkplanning is in overleg met alle betrokkenen dit moment, dus vóór de vaarpiek tijdens de zomermaanden, gekozen.

De grondige inspectie van de sluis is noodzakelijk om een goed renovatieplan te kunnen opstellen. Dit plan maakt het hoogheemraadschap samen met een ingenieursbureau. Voor de inspectie in juni heeft eerder al een onderwaterinspectie plaatsgevonden. De gegevens hiervan worden gebruikt om het inspectieplan te verfijnen.

Modernisering
Behalve de sluis renoveren, onderzoekt het hoogheemraadschap in hoeverre de bediening van de130 sluis deels kan worden geautomatiseerd. Ook komt er voor vissen een betere verbinding tussen de Hennipsloot en de Rotte, zodat zij veilig heen en weer kunnen zwemmen.

Multifunctionele sluis
Het Zevenhuizer Verlaat is een rijksmonument uit 1740 en ligt in de boezemkade van de Rotte. Het is een schutsluis met puntdeuren. De sluis zorgt voor de verbinding tussen de Rottemeren (NAP -1,00m) en Hennipsloot (NAP -2,15m) en is onderdeel van de (recreatie)vaarroute van de Hollandsche IJssel via de Ringvaart en de Rotte naar de Schie.

De sluis is onderdeel van een zogeheten regionale waterkering. Dit betekent dat de sluis water tegenhoudt dat anders de polder instroomt. Het is ook een zogeheten peilregulerende sluis. Dit betekent dat we het waterpeil in de Hennipsloot en polder kunnen reguleren met behulp van de sluis.

Verbeteren vaarverbinding Rotte-Hollandsche IJssel
Provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren en de gemeente Zuidplas werken samen aan de verbetering van de vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel door de Hennipsloot en Ringvaart. De gemeente Zuidplas gaat onder andere de bedieningstijden van de bruggen en sluizen verruimen. Het Recreatieschap Rottemeren en de gemeente Zuidplas zorgen voor steigers, informatiepanelen en passeerplekken. Het hoogheemraadschap renoveert de sluis Zevenhuizer Verlaat en baggert de Hennipsloot zodat deze goed bevaarbaar blijft. Deze verbeteringen dragen bij aan de ambitie van de provincie om het recreatieve, regionale vaarnetwerk te versterken. Daarom ontvangen meerdere deelprojecten binnen de samenwerking subsidie van de provincie.

(Ingezonden mededeling Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.