Leefbaar Rotterdam-raadslid Mo Anfal heeft aan het stadsbestuur vragen gesteld over straatterreur in Crooswijk. Aanleiding hiervoor vormen bedreigingen van Marokkaanse jongeren aan het adres van een wijkagent. Ook ervaren bewoners hardnekkige overlast van de jongeren. Leefbaar Rotterdam vindt dit een ontoelaatbare situatie die hard moet worden aangepakt.

Verderfelijke bedreigingen
Vorige week werd bekend dat de wijkagent op een dodenlijst was geplaatst. Hoewel de wijkagent de bedreigingen naast zich neer heeft gelegd, maakt Leefbaar Rotterdam zich zorgen over de overlast die deze jongeren veroorzaken. Anfal: “Niet alleen is deze houding richting de politie verderfelijk, ook geeft het een verkeerd signaal aan de andere jeugd in Crooswijk.”

Hardnekkige overlast
In het AD/Rotterdams Dagblad omschrijven omwonenden van het Schuttersveld de problemen rondom de overlastgevende Marokkaanse jongeren; ouderen intimideren, andermans objecten vernielen, rotzooi achterlaten op straat en tot s ‘avonds laat herrie produceren. “De hardnekkige overlast zorgt ervoor dat bewoners zich steeds onveiliger voelen in hun wijk. Dat gaat er bij mij niet in”, aldus Anfal.

Hardere aanpak
De terreur is niet van vandaag of gisteren. Al eerder bracht Leefbaar Rotterdam de overlast onder de aandacht. Ondanks het goede werk van de wijkagenten, blijven de jongeren overlast veroorzaken. Anfal wil daarom van het stadsbestuur weten of het net als hij een hardere aanpak wil van deze overlast.

Via: Leefbaar Rotterdam