Het einde van het jaar nadert en de feestdagen komen er aan, een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken!

Terugblik 2017
Maandag 13 maart 2017 was de officiële opening van het Huis van de Wijk – De Nieuwe Plantage met als thema ‘Langer Thuis Wonen’. Het Huis van de Wijk heeft op dat moment een servicebalie waar wijkbewoners naartoe kunnen gaan met vragen over welzijn, zorg, vervoer op maat, hulpmiddelen, woonaanpassingen enzovoorts. Deze servicebalie wordt bemand door 3 vrijwilligers. Ook werden er inloopspreekuren gehouden door professionals, zoals door een mantelzorgcoach en klantadviseur van Aafje, maatschappelijk werker van MOB (Maatschappelijk Ondersteuningsbureau) en de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Ook waren er een aantal grote activiteiten voor wijkbewoners waaronder North Sea Round Town en het Danspaleis. Om de activiteiten onder de aandacht te brengen werd de website: www.agendakralingencrooswijk.nl gebruikt, ging een vrijwilliger flyeren in de wijken, is er een algemene folder gemaakt en een activiteitenflyer om zo de activiteiten onder de aandacht te brengen. De start is gemaakt in 2017 en we willen dit verdere invulling geven in 2018, zodat meer wijkbewoners de weg kunnen vinden naar het Huis van de Wijk.

Veel nieuwe ontwikkelingen in 2018
Begin 2018 wordt De Nieuwe Plantage verbouwd en zal het Huis van de Wijk moeten verhuizen. De diensten van het Huis van de Wijk zullen ondergebracht worden op verschillende locaties. Zo zijn de servicebalie en inloopspreekuren vanaf 16 januari 2018 gevestigd in Gezondheidscentrum Levinas. Het Steunpunt Welzijn Kralingen-Crooswijk zal in februari 2018 gelanceerd worden en zal samengevoegd worden met de servicebalie van het Huis van de Wijk binnen Gezondheidscentrum Levinas.

Voor een activiteitenruimte zijn we in gesprek met de bewonerscommissie van Hofje Gerrit de Koker en de SOR. Deze gesprekken zullen in januari 2018 vervolg krijgen.

In 2018 wilt het Huis van de Wijk graag trainingen faciliteren die erop gericht zijn om ouderen langer thuis te laten wonen. Zo kunt u denken aan weerbaarheidstrainingen. Het programma zal in samenspraak met de Seniorenraad Kralingen-Crooswijk worden opgezet.

Toekomst 2019
Als de verbouw voorspoedig verloopt zal het Huis van de Wijk begin/half 2019 in een vernieuwde ‘De Nieuwe Plantage’ haar deuren openen. De Nieuwe Plantage zal dan een wijkfunctie gaan vervullen door diensten te verlenen binnen de 0de , 1ste en 2de lijszorg. Ook zal er een wijkrestaurant zich vestigen.

We blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het nieuwe jaar.

In januari zal er een nieuwsbrief verschijnen over het Huis van de Wijk met daarin een activiteitenoverzicht.

Mede namens de vrijwilligers en medewerkers van het Huis van de Wijk – De Nieuwe Plantage,

Vakantieperiode + verhuizing Huis van de Wijk – De Nieuwe Plantage:

Vrijdag 22 december t/m maandag 15 januari 2018 gesloten

Dinsdag 16 januari 2018 servicebalie + inloopspreekuren van het Huis van de Wijk van start in Gezondheidscentrum Levinas!

Adres Levinas:
Noordeinde 97
3061 EM Rotterdam


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.