Op woensdag 18 maart mogen en kunnen we weer stemmen. Deze keer voor een nieuw provinciebestuur en een nieuw waterschapsbestuur. Samen dus. Uw stem wordt dit keer tweemaal gehoord. Blijf dus niet weg. Zelf zit ik op dit moment nog voor de VVD in het provinciebestuur van onze provincie, maar na 12 jaar houd ik ermee op. Wel wil ik u graag vertellen wat er in provincie en waterschap gebeurt. Ik begin met de provincie. Wat doet die voor ons Rotterdammers? Wel, het meest voor de hand liggend zijn de wegen die naar onze stad leiden. Vaak provinciale wegen, die aangelegd en onderhouden worden door de provincie. Daarnaast is de inrichting van het gebied om ons heen vaak een wirwar van belangen, macht en visies. In de praktijk een samenspel met gemeenteraden, wethouders en burgers. Sommige gemeenten willen een bedrijventerrein, andere een natuurgebied of een verbreding van een waterweg, van de Schie bijvoorbeeld. Dan de landbouw nog en de kassen die ergens moeten staan. Daar gaat veel tijd in zitten en de provincie wordt dan terecht gezien als de partij die nog enigszins de belanghebbenden een beetje uit elkaar weet te houden. Iemand moet het doen. En dan de waterschappen, wat doen die?

Wel, die zorgen ervoor dat het water schoon blijft om er, als u dat wilt, zomers in te kunnen zwemmen. Dat gebeurt door hun rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook zorgen ze ervoor dat het regenwater wordt afgevoerd en de Maas niet overstroomt. Pompen, gemalen en dijken. En wat is nu uw rol? Om de bestuurders te kiezen. Maar u zegt misschien: ik ken de mensen niet die op de lijst staan en wat willen ze? Dat probleem hebben we allemaal. Daarom zijn die mensen ingedeeld in partijen die u wel kent. Vaak landelijke partijen. Dan weet u in ieder geval bij welke partijen die mensen zich thuisvoelen. En als u zich daarin kunt vinden dan stemt u op een van de mensen op de lijst. Dus ga gewoon stemmen. Maak gebruik van de democratie die we samen hebben gemaakt. Omdat we vinden dat wij het samen beter doen dan één dictator.

Eduard Schuringa