• Leerlingen Pierre Bayleschool kregen les over WO II en maakten gedichten

De heren Klaus Oordt en Dik Vuik gaven op woensdag 8 april een gastles aan groep 7/8 van de Pierre Bayleschool in Crooswijk over de oorlog en het herdenkingskruis aan de Boezembocht. De leerlingen gingen vervolgens gedichten maken waarvan de beste op 4 mei bij het herdenkingskruis aan de Boezembocht zal worden voorgedragen door de maker. Rotterdamse dichteres Hester Knibbe, winnares van de VSB Poëzieprijs 2015, zat in de jury en kwam dinsdag 21 april naar de Pierre Bayleschool om mee te helpen bij het maken van een keuze.

Tussen de dichteres en de leerlingen ontspon zich aanvankelijk een gesprek over de dichtkunst. Eén van de vragen: ‘Bestaat er ook een gedicht van één regel?’ Jazeker! (‘5 mei, de oorlog is voorbij’). Vervolgens lazen alle leerlingen hun gedichten voor en leverden die in. Het beraad van de jury, achter gesloten deuren, duurde, op uitdrukkelijk verzoek van de de jonge dichters en dichteressen, maar kort. Het gedicht van Mihailo Djokic (10) werd uitverkoren.

Het herdenkingskruis aan de Boezembocht - met zwerfkei

Het herdenkingskruis aan de Boezembocht – met zwerfkei

Zwerfkei
Op 4 mei zal Mihailo zijn gedicht voordragen bij het oorlogsmonument aan de Boezembocht. Het gedicht zal worden gepubliceerd in De Ster van de volgende week, na de dodenherdenking. Onlangs is bij het oorlogsmonument aan de Boezembocht een grote zwerfkei geplaatst met de 5 namen van de op 28 november door de Duitsers daar doodgeschoten Rotterdammers (vergelijkbaar met de kei bij de Jan Vermeersingel). Het Crooswijkse bedrijf Silent Stones (www.silent-stones.nl) was daarbij behulpzaam.

Uitnodiging
Kinderen en andere omwonenden in Crooswijk worden nadrukkelijk betrokken en uitgenodigd voor deze herdenking. De onthulling van de steen bij het oorlogsmonument aan de Boezembocht vindt kort voor de dodenherdenking op 4 mei plaats. Zie het programma aan het einde van deze tekst. Het zit erin dat de Pierre Bayleschool het oorlogsmonument aan de Boezembocht adopteert.

Oorlogsmonumenten
In november 1944 werd door het verzet een bomaanslag gepleegd op de spoorbaan rond Rotterdam- Oost. Het Duitse gezag in de stad voerde als represaille op 28 november 1944 op twee plekken executies uit, bij de ‘s Gravenweg en bij de Nieuwe Terbregseweg. In totaal werden tien mannen gefusilleerd, in twee groepen van vijf.

Gedenkkruisen
Op 22 mei 1945 werd het Rotterdamse Comité Oprichting Gedenkteken opgericht. Dit comité heeft identieke kruisen geplaatst op verschillende plekken in de stad waar verzetsmensen zijn omgekomen. Twee van deze verzetskruisen herinneren aan de fusillades bij de ‘s Gravenweg en de Nieuwe Terbregseweg. De monumenten aan de Boezembocht en de Jan Vermeersingel zijn onthuld in 1946.

Hester Knibbe en Mihailo Djokic

Jan Vermeersingel
Het monument aan de Jan Vermeersingel te Rotterdam is een eenvoudig wit houten kruis, geplaatst op een wit voetstuk. Hierop is een afbeelding van de Nederlandse leeuw aangebracht. Naast het kruis ligt een zwerfkei, waaruit een kwart is weggenomen. Op het ontstane vlakke gedeelte zijn de namen te lezen van de daar op 28 november 1944 door de Duiters doodgeschoten Rotterdammers.

Boezembocht
Het tweede monument staat langs de Boezembocht, bij de hoek met de Veilingweg, en bestaat eveneens uit een eenvoudig wit houten kruis. Aan de voet is een plaquette geplaatst. Thans is daar dus een ‘herdenkingssteen’ aan toegevoegd.

Programma dodenherdenking Boezembocht, maandag 4 mei 2015
19.10 uur: Vertrek basisscholieren en begeleiders/ ouders vanaf de Pierre Bayle school, Alberta Wellingpad. 19.20 uur: Verzamelen van bewoners bij Paradijsplein (Huis te Krooswijck). 19.25 uur: Gezamenlijke wandeling vanaf Paradijsplein naar Boezembocht. 19.45 uur: Aankomst bij herdenkingskruis Boezembocht, welkom door Wim van Heemst. 19.52 uur: Welkom en korte toelichting door Dik Vuik over het herdenkingskruis en de recent geplaatste kei met namen. 19.58 uur: Trompettiste Annet Bentschap Knook speelt ‘The Last Post’. 20.00 uur: Twee minuten stilte. 20.02 uur: Voordracht van het gedicht door Mihailo Djokic, leerling van de Pierre Bayle school. 20.06 uur: Toespraak door Cor Jongenengel, ooggetuige van de executies aan de Nieuw Terbregscheweg in 1944. 20.10 uur: Kranslegging en bloemen bij het herdenkingskruis door de Gebiedscommissie Kralingen- Crooswijk, Bewonersgroep Slachthuisterrein, kinderen van de Pierre Bayleschool, en overige buurtbewoners. 20.20 uur: Wandeling naar de Pierre Bayle school. 20.40 uur: Gelegenheid tot napraten, koffie/thee bij Pierre Bayle school. 21.30 uur: Einde programma.

(ingezonden mededelingen medeorganisator Dik Vuik, bewerkt)