Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk reikt gebiedsonderscheidingen uit aan burgers, buurtgroepen en organisaties. De gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk nodigt u van harte uit om de uitreiking van de gebiedsonderscheidingen bij te wonen.

De Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk houdt een goede traditie in ere, namelijk het onderscheiden van personen en groepen die zich verdienstelijk maken voor het gebied. Ook dit jaar ontvangen zij in het openbaar een blijk van waardering. Via een advertentie is bewoners gevraagd suggesties te doen voor kandidaten. Een jury, bestaande uit leden van de Gebiedscommissie, heeft een keuze gemaakt uit de genomineerden.

De Gebiedscommissie reikt twee soorten onderscheidingen uit:

Het ‘Zonnetje’: de aanmoedigingsprijs voor de leukste en/of best geslaagde bewonersinitiatieven. Het gaat daarbij om de bewonersinitiatieven die in het afgelopen jaar zijn ondersteund door de Gebiedscommissie, maar ook initiatieven die niet financieel zijn ondersteund of al langer lopen komen in aanmerking.

‘De Boezemvriend’: dit is de hoogste onderscheiding die Kralingen-Crooswijk kent. Ze wordt toegekend aan een persoon of organisatie die zich op zeer bijzondere wijze voor Kralingen-Crooswijk heeft ingezet.

We hopen u te mogen verwelkomen op vrijdag 8 december!

 

Uitreiking ‘ZONNETJES’ en ‘DE BOEZEMVRIEND’

Vrijdag 8 december
De Nieuwe Branding, Isaäc Hubertstraat 153
Inloop vanaf 19.00 uur
Programma 19.30 – ca. 21.30 uur