Nu aan de slag!

Vrijdag 8 maart werd het uitvoeringsprogramma Crooswijk Werkt ondertekend. De handtekeningen van de vier samenwerkingspartners – gemeente Rotterdam, deelgemeente Kralingen- Crooswijk en de woningcorporaties Havensteder en Woonstad Rotterdam – symboliseren de officiële start van de aanpak van Crooswijk. Niet naast maar mét elkaar zijn wij als ‘Alliantie Crooswijk’ aan de slag voor een wijk die werkt.

De eerste resultaten zijn al geboekt. Zo komt het besluit over de verhuizing van het Rudolf Steiner College naar de oude technische school aan de Tamboerstraat voort uit het uitvoeringsprogramma. Dat geldt ook voor de vorige maand gestarte buurtsportvereniging. Kinderen kunnen gratis meedoen met allerlei sporten, zoals tennis, streetdance en basketbal. Zeker in Crooswijk belangrijk, want de dikste kinderen van Rotterdam wonen in Crooswijk.

Meedoen
De samenwerkingspartners kijken vooruit naar 2030 en handelen op korte termijn. Voor de periode tot 2017 zijn doelen en inspanningen gesteld. Het actief meedoen van Crooswijkers is de overkoepelende doelstelling. Een grote groep bewoners doet niet actief mee in de samenleving en is langdurig werkloos. Met de aanpak Maatschappelijke Inspanning (voorheen Full Engagement) verkleinen we de afstand tussen deze groep bewoners en de arbeidsmarkt. Het uitgangspunt is dat iedereen iets kan doen: vrijwilligerswerk, een opleiding, werk met behoud van uitkering. Het uiteindelijke doel is het vinden van betaald werk, zodat de uitkering niet meer nodig is.

25 projecten
In totaal zijn er 25 projecten benoemd binnen zes aandachtsgebieden: taal & onderwijs, economie & werkgelegenheid, sociale binding & structuur, gezondheid, wonen & buitenruimte en veiligheid. Een aantal voorbeelden:

  • Voortijdig schooluitval en taalachterstanden worden aangepakt. Hierbij richten we ons zowel op kinderen als op ouders.
  • Bewoners moeten voor al hun dagelijkse boodschappen in de wijk terecht kunnen. De komst van een wijkwinkelcentrum in de Tamboerlocatie wordt onderzocht.
  • Duurzaamheid maakt ook deel uit van ‘Crooswijk Werkt’. Zo wordt gekeken naar de mogelijkheden om van Rubroek een energiewijk te maken.
  • Oud-Crooswijk heeft een stenig karakter. Vooralsnog, want de wijk wordt groener door o.a. de aanleg van geveltuinen en groene gevels.
  • Om leegstand tegen te gaan en het ondernemersklimaat te verbeteren zetten we leeg vastgoed in. Bijvoorbeeld als bedrijfsverzamelgebouw voor startende bedrijven, tijdelijke uitbreiding voor een bedrijf uit de buurt of een projectlocatie.
  • Het succesvolle project Buurt Bestuurt is in 2017 in heel Crooswijk ingevoerd.

Deelgemeente Kralingen Crooswijk

De komende tijd gaan we – met het uitvoeringsprogramma in de hand – in gesprek met bewoners, ondernemers, instellingen en investeerders die samen met ons Crooswijk willen versterken.

(persbericht deelgemeente Kralingen-Crooswijk)