Vergadering Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk op donderdag 5 juli 2018

Door: Amel Bali

KRALINGEN – Tijdens de gebiedscommissievergadering van 5 juli jl., gaf de Seniorenraad Kralingen-Crooswijk een ongevraagd advies aan de commissie betreft het veilig oversteken. Ook werd het resultaat gepresenteerd van het onderzoek naar de historische waarde van Park Rozenburg.

Veilig oversteken

De seniorenraad pleit voor afschaffing van de kanalisatiestrepen en het doortrekken van zebrapaden bij de fietspaden. Volgens de seniorenraad gebeurt het te weinig dat de zebrapaden worden doorgetrokken. “Op de rijbaan zit netjes een zebrapad, maar op het fietspad niet”, zegt voorzitter van de seniorenraad Van der Schans. Ook ergert de seniorenraad zich aan de kanalisatiestrepen op de weg. “De gevaarlijkste plek is de kruising Oudedijk Chris Bennekerslaan. Het is verwonderlijk dat daar nog geen dode is gevallen”, aldus Van der Schans. Ook zouden de verkeersdrempels gecombineerd moeten worden met een zebrapad. “Veel mensen steken hier over, met name mensen in een rolstoel omdat je dan gelijkvloers bent”, zegt Van der Schans. Ook pleit de seniorenraad voor mee parkeermeters in de buurt waar veel ouderen wonen of waar zich een Huis van de Wijk bevindt. “Het is fijn als je makkelijk kunt parkeren wanneer je bijvoorbeeld op bezoek gaat.” “Als je een zebra legt op een plaats waar het onveilig is, creëer je schijnveiligheid”, zegt commissielid Herbert van Sluys. Van der Schans vindt dit de omgekeerde wereld. “Een zebrapad is bekend. Je moet wel erg brutaal zijn om door te rijden als er iemand oversteekt. Een zebrapad is veiliger dan kanalisatiestrepen.” “De meeste mensen weten niet eens wat de kanalisatiestrepen betekenen”, zegt commissielid John van Assendelft. De mensen mogen er oversteken, maar de automobilisten mogen daar niét stoppen.

Park Rozenburg

Lucia Albers en Anja Guinée deden in opdracht van de gemeente Rotterdam aanbevelingen voor een Renovatie- en Beheerplan voor Park Rozenburg.  Zij belichtten daarbij de lange historie van het park. Een van de aanbevelingen: maatregelen tegen de ernstige wateroverlast waar het park mee te kampen heeft.

Het wandel- en villapark  Park Rozenburg is een gemeentelijk monument en onderdeel van het beschermd stadsgezicht Kralingen-Midden. Albers en Guinée concluderen dat het Park Rozenburg cultuurhistorisch zeer waardevol is maar dat de parkaanleg van omstreeks 1930 niet meer gaaf is. Ook was de afstemming tussen de villa’s en het park in het verleden sterker dan nu. De relatie van park Rozenburg met het Kralingse Bos is minder duidelijk geworden, door het drukke verkeer op de Kralingse Plaslaan. Zij stellen voor om een renovatieplan en beheerplan op te stellen waarin de ruimte en ruimtelijke accenten zichtbaar worden. Voor zover mogelijk zouden ook historisch verantwoorde beplantingsoorten gebruikt kunnen worden. Tevens wordt er geadviseerd om het park en de aangrenzende villatuinen op elkaar te laten aansluiten, zodat de toppen van de gevels zichtbaar zijn. Een belangrijk punt is bovendien om de samenhang met het Kralingse Bos en de Kralingse Plas te versterken door duidelijke wandelverbindingen aan te leggen. Tevens zou het trottoir langs de Kralingse Plaslaan versmald moeten worden zodat de oude bomen niet meer in de verharding staan, maar in het park.

“Vanaf het moment, 20 jaar geleden, dat we op de Rozenburglaan zijn komen wonen ben ik bezig om de gemeente te bewegen wat aan het park te doen”, zegt bewoner Geert van Nieuwenhuizen. “Met name de panden aan de Rozenburglaan 11 t/m 31 hebben te kampen met de wateroverlast. De grond is ingezakt, omdat er een sloot heeft gelopen. Bij hevige regenval ontstaan er enorme meren. Dat bedreigt onze huizen en kelders.” Hij vraagt de gebiedscommissie om druk uit te oefenen richting de Coolsingel om vooral dit met spoed aan te pakken. Commissievoorzitter Rens van Overdam stelt voor om de punten aan te pakken die op kort termijn tot verbetering leiden en tijdens de volgende vergadering een conceptadvies op te stellen.

Herinrichting Kerkhoflaan en Rusthofstraat

Naar aanleiding van de ontwikkeling van Nieuw-Crooswijk is de gemeente Rotterdam van plan om de Kerkhoflaan en Rusthofstraat te vernieuwen. De riolering zal worden vervangen en de wegen worden opnieuw ingericht. De belangrijkste veranderingen waar de bewoners meer te maken krijgen zijn: inpassen van een 30-km zone, het verplaatsen van de as van de weg, langsparkeren in combinatie met interne parkeervoorzieningen en het creëren van een openbaar parkje langs het kerkhof.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.