Donderdag 21 januari 2021 via live stream te volgen op:

www.rotterdam.nl/kralingen-crooswijk/agenda en vergaderstukken.

  • Inspreekrecht bewoners: insprekers moeten zich vooraf aanmelden bij: gebiedkralingencrooswijk@rotterdam.nl met het onderwerp en eventuele vragen aanleveren twee werkdagen dagen voor deze vergadering.

Op de agenda van deze gebiedscommissievergadering staat onder meer (onder voorbehoud):

  • Wekelijkse ontmoetingen voor ouderen in de speeltuin Crooswijk. Aanvraag voor drie edities van de Bewonerskrant De Crooswijker. Buurten aan de Maas; de wekelijkse ontmoetingen bij Podium aan de Maas (voorheen Podium 050). De Crooswijkse Kinderjury 2021; kinderen groep 7 en 8 van zeven basisscholen maken kennis met schrijvers en kiezen het beste kinderboek. Wijksteun ouderen; ontmoetingen, hulp en ondersteuning hulp aan ouderen in de Esch en Struisenburg.
  • Presentatie door cluster Stadsontwikkeling over het Programma van Eisen, inrichtingsplan Jonker Fransstraat.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.