Op vrijdag 21 en zaterdag 22 mei liepen de dijkwachten van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard langs de Rottekade in Bergschenhoek, waar ze op zoek gingen naar schadebeelden op doeken die ze vervolgens beoordeelden en invoerden in de speciale inspectie-app. Vanwege corona werd met kleine groepen geoefend, zodat de RIVM-regels goed konden worden nageleefd. De Sterfotograaf liep mee en leerde, onder meer, dat kades tenen hebben.

Dijkwachten oefenen droogte-inspectie kades
Door de vele regen en de lagere temperaturen hebben we dit jaar op dit moment (nog) geen last van droogte. Het droogteseizoen is nu al wel weer begonnen. In deze periode waarin gebruikelijk weinig neerslag is en water door warmte verdampt, kunnen kades (waterkeringen) uitdrogen. Hierdoor kunnen schades ontstaan aan kades, zoals scheuren, verzakkingen en lekkages. Reden genoeg om deze kades goed in de gaten te houden. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard (plaatselijke waterschap) inspecteren de kades. Ze kunnen daarbij geholpen worden door de vrijwillige dijkwachten. Jaarlijks wordt voor deze club een oefening georganiseerd. Zo houden ze hun kennis en vaardigheden goed bij.

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 mei liepen de dijkwachten langs de Rottekade in Bergschenhoek, waar ze op zoek gingen naar schadebeelden op doeken die ze vervolgens beoordeelden en invoerden in de speciale inspectie-app.

Corona
Vanwege corona werd met kleine groepen geoefend, zodat de RIVM-regels goed konden worden nageleefd. (bewerkte tekst Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard)

Een kade heeft maar één teen
In de grote werkplaats naast het gemaal De Kooi, langs de Rotte, in Bergschenhoek is het op zaterdag 22 mei ’s ochtends vroeg een drukte van belang. Een twintigtal vrijwillige dijkwachten maakt zich op om deel te nemen aan een oefening in de inspectie van de zgn. kades ( De benaming kade wordt ook gebruikt voor een (lage) waterkering, dijkje, bestaande uit een grondlichaam dat permanent belast wordt door een water met een relatief vast peil). De weersverwachting klopt, de regen gutst neer en daaraan zal, aan de lucht te zien, niet snel een einde komen. De ‘droogte-inspectie’ wordt een natte boel.

Stefan Loosen is in dienst bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard, het plaatselijke waterschap, en ‘beheerder waterkeringen binnenwateren en Rotte’. Hij voert het groepje dijkwachten, 3 mannen 1 vrouw aan, waarbij de Sterfotograaf zich voegt. Een divers gezelschap vrijwilligers: een medewerker in een kwekerij, een ziekenverzorgende in een verpleeghuis, een autoverkoper en een technicus scheepsbouw. Tevoren zijn de opgekomen dijkwachten en het personeel van het waterschap toegesproken door hoogheemraad (lid van het dagelijks bestuur van het waterschap) Paul van den Eijnden. Die spreekt zijn grote waardering ervoor uit dat zoveel vrijwillige dijkwachten op zijn komen dagen, ondanks de regen.

De groepjes dijkwachten begeven zich daarna naar de Rotte voor de inspectie van een nabijgelegen stuk kade dat daarvoor speciaal is geprepareerd. De Sterfotograaf leert dat de kade een ‘teen’ heeft. Dat is het laagst gelegen deel, eindigend bij de ‘teensloot’. Het clubje waar de Sterfotograaf bij hoort krijgt eerst nog een demonstratie door Loosen van het ‘dashboard waarnemingen dijkbewaking’. De dijkwachten sturen met de inspectie-app hun waarnemingen, tezamen met een of meer foto’s, daarheen. Die waarnemingen zijn vervolgens onmiddellijk zichtbaar, met typering, op het dashboard. Wat, waar en wanneer in ‘real time’.

Dan lopen we naar de kade. De Sterfotograaf had er goed aan gedaan laarzen aan te trekken maar nu is het te laat. Het regent nog steeds en dus worden zijn voeten en broekspijpen in no-time kletsnat. Beheerder Loosen en zijn 4 vrijwilligers zijn gewapend met ‘prikstokken’. Daarmee kan de kwaliteit van de dijk mede worden beoordeeld. De prikstok is 1,5 meter lang en dat komt goed uit in deze coronatijd. Er worden een aantal zgn. schadebeelden bekeken. Dat zijn grote en duidelijke foto’s op kunststof afgedrukt, her en der verspreid op het talud van de kade, die laten zien dat er iets niet in de haak is.  Één van die foto’s laat een ‘afschuiving’ zien. Dan komt een stuk kade / dijk in beweging door de druk van het water, met nogal vervelende gevolgen. De kadebreuk in Wilnis (provincie Utrecht) was volgens Loosen een ‘wake-upcall’

Foto’s in hoge resolutie hier

 

Wilnis
‘Met de kadebreuk van Wilnis of de dijkdoorbraak Wilnis wordt het op 26 augustus 2003 bezwijken van een gedeelte van de ringdijk langs de ringvaart van de Polder Groot-Mijdrecht in het Utrechtse Wilnis bedoeld. De uit veengrond bestaande kade is als het ware weggedreven op boezemwater dat via ontstane scheuren diep onder het veenlichaam terecht kon komen. De droogte tijdens de hittegolf van 2003 speelde hierbij een belangrijke rol. Een proces van door uitdroging ontstane gewichtsafname, deformatie en scheuring van de veengrond leidde volgens onderzoek van het instituut ‘GeoDelft’ uiteindelijk tot het bezwijken van de kade.’ (Wikipedia)

Met een kade / dijk kan van alles mis zijn. Er kan bijvoorbeeld water doorheen sijpelen en er kunnen zich scheuren voordoen, in de lengte en in de breedte. Aan een scheur in de breedte moet snel iets worden gedaan omdat het water dan door de dijk heen komt. Dichtsmeren helpt niet. Na enig verloop van tijd zal de scheur weer optreden op dezelfde plek. Dan is ruim uitgraven en weer opvullen, met klei, het devies.

Dijkbewaking
‘Dijkbewaking is onderdeel van de crisisbeheersing door waterschappen. Het betekent dat dijken worden geïnspecteerd bij aanhoudend hoog waterpeil in rivieren of aan zee. Een dijk zal niet ineens bezwijken. Eerst vertoont de dijk zichtbare tekenen van verzwakking: beschadigingen, scheuren, vervormingen, sijpelend water. Dijkbewaking dient ertoe om deze ‘faalmechanismen’ vroegtijdig waar te nemen. In de crisisorganistie van waterschappen is dijkbewaking georganiseerd via dijkposten. Bij langdurige, permanente dijkbewaking wordt de dijk 24 uur per dag bewaakt, in ploegendienst. Dijkbewaking wordt uitgevoerd door personeel van waterschappen en door vrijwilligers. Zij opereren vanuit dijkposten, verspreid in het werkgebied van een waterschap. De dijkwacht meldt waarnemingen aan de dijkpost. Van daar uit wordt zo nodig overgegaan tot de uitvoering van noodmaatregelen of afgestemd met andere onderdelen van de crisisorganisatie.’ (bron: stowa – kenniscentrum Nederlandse waterschappen en provincies – www.stowa.nl)

Word dijkwacht en help het land tegen het water te beschermen
Meld je aan als dijkwacht en help het waterschap om de laag gelegen polders tegen wateroverlast te beschermen. Een belangrijke taak van het hoogheemraadschap is het bewaken van de veiligheid en het beschermen van de laag gelegen polders tegen wateroverlast. Dat doen we graag met jouw hulp!

Daarom zoekt het hoogheemraadschap enthousiaste vrouwen en mannen die op vrijwillige basis en tegen een onkostenvergoeding de vrijwillige dijkbewaking willen versterken. Denk niet ‘dat ligt mij niet of daar ben ik te jong voor’, maar meld je aan!

De dijkwachten worden opgeroepen voor het bewaken van de dijk in geval van hoog water in het stormseizoen van 1 oktober tot 15 april. Daarnaast kunnen de dijkwachten ook ingezet worden tijdens droge perioden in de zomermaanden. De dijkwachten controleren dan de dijken en kaden op scheuren en verzakkingen door de droogte.

Wat verwachten we van jou?

  • Je beschikt over een goede lichamelijke conditie
  • Je woont in ons beheersgebied

Aanmelden voor de dijkbewaking? Ga naar:

schielandendekrimpenerwaard.nl


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.