De verpleeghuizen Pniël en De Koningshof in Rotterdam zijn onder verscherpt toezicht geplaatst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De verpleeghuizen van de Lelie Zorggroep gingen op meerdere punten slordig te werk. De veiligheid van cliënten was daardoor mogelijk in gevaar.

De inspectie ging afgelopen jaren meerdere keren langs bij de instellingen, waar mensen met lichamelijk aandoeningen en dementie worden opgenomen.

De inspectie constateerde iedere keer dat veel niet in de haak was. Zo lagen er insulinepennen tussen het eten en het drinken in koelkast en was medicatie bedorven. Ook waren dossiers niet op orde en waren medewerkers niet goed geschoold.

De zorggroep is daarna een paar keer gewaarschuwd, maar volgens de inspectie is er onvoldoende verbeterd. De verpleeghuizen staan daarom komende acht maanden onder verscherpt toezicht.

Reactie Lelie Zorggroep:

Werken aan kwaliteit
‘We betreuren dat de zorg op deze locaties op dit moment niet voldoet aan alle normen. De opdracht waar Lelie zorggroep voor staat, is de kwaliteit op orde houden tegen aanvaardbare kosten. Deze opgave wordt groter doordat de doelgroep een steeds zwaardere zorgvraag heeft’, zegt interim-bestuurder Henk Möhlmann. Vanwege het verlies dat Lelie zorggroep vorig jaar leed, kwam die opgave nog verder onder druk te staan. ‘Door deze uitdagingen, die tegelijkertijd spelen, is het helaas onvoldoende gelukt de kwaliteit van onze verpleeghuizen De Koningshof en Pniël op het vereiste niveau te houden. Wij herkennen ons in de bevindingen van de Inspectie en voeren noodzakelijke verbeteringen binnen de gestelde termijn van acht maanden door. Hiertoe hebben wij een herstelplan opgesteld en dit plan is inmiddels in uitvoering. Wij verlenen de Inspectie alle medewerking om de voortgang en de resultaten daarvan te volgen. Het belang van onze bewoners en cliënten staat voorop binnen Lelie zorggroep. Dat is onze drijfveer.’

Möhlmann: ‘Onze medewerkers zetten zich dagelijks met liefde in voor de zorg aan onze cliënten. We zullen samen met hen deze kwaliteitsslag maken. Dat vraagt iedere dag doorzettingsvermogen van onze mensen. Wij zullen ons maximaal inzetten om hen hierbij te ondersteunen.’

Klik hier voor het Inspectierapport over De Koningshof en klik hier voor het inspectierapport over Pniël. Media kunnen zich bij eventuele vragen richten tot woordvoerder Stephan Bol, 06-10369742 of mail naar s.bol@leliezorggroep.nl.

leliezorggroep.nl